• ADGES

หากความอ่อนน้อมคือสิ่งสำคัญ เหตุใดผู้นำจึงมักหยิ่งยโส?


คอลัมน์การจัดการจาก Wall Street Journal ปรากฏพาดหัวที่น่าสนใจ คือ “เจ้านายที่ดีที่สุดคือเจ้านายที่อ่อนน้อมถ่อมตน” ซึ่งบทความชิ้นนี้กล่าวว่าผู้นำที่มีความสุภาพอ่อนน้อมนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ที่รวดเร็ว และประสิทธิภาพของทีม นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอให้มีการประเมินบุคลิกภาพ 5 ประการ อันได้แก่ ความจริงใจ ความถ่อมตน ความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ และความไม่โอ้อวด ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า H Factor (มาจากความซื่อสัตย์ (honesty) และความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility) อีกด้วย

ความอ่อนน้อมเป็นสิ่งดี แต่ปัจจุบันหากเรามองไปยังนักธุรกิจรายใหญ่ของโลก ภาพของความอ่อนน้อม สุภาพ หรือไม่โอ้อวด อาจไม่เชื่อมโยงกับพวกเขาเท่าไรนัก สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า หากความอ่อนน้อมคือสิ่งสำคัญ เหตุใดผู้นำที่มีชื่อเสียงจึงมักหยิ่งยโส?

เหล่าผู้นำหลายคนนั้นคิดว่าพวกเขาไม่สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนไปพร้อมกับแสดงความทะเยอทะยานได้ในคราวเดียวกัน พวกเขาสามารถบอกในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างชัดเจนโดยไม่ลังเล นั่นคือคุณสมบัติที่ผู้นำควรมี ลึกลงไปบางครั้งผู้นำอาจคิดว่าหากไม่ชนะ ก็เท่ากับการสูญเสีย พวกเขาคิดว่านี่คือพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งกันระหว่างบริษัท หรือแม้แต่การแข่งขันส่วนตัวภายในองค์กร ซึ่งนั่นไม่เหลือพื้นที่ให้กับแนวคิดของความอ่อนน้อมถ่อมตน

อันที่จริงแล้วความอ่อนน้อมและความทะเยอทะยานไม่จำเป็นต้องตรงข้ามกันเสมอไป เพราะความอ่อนน้อมก็ช่วยให้ความทะเยอทะยานที่มี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่มั่นคงได้เช่นกัน ผู้นำที่มีความอ่อนน้อมจะมุ่งมั่นกับการทำงาน ไม่ใช่กับตัวของพวกเขาเอง พวกเขามองหาความสำเร็จและยังคงทะเยอทะยาน และเมื่อสิ่งที่ต้องการเป็นไปตามที่คิด พวกเขาอาจรู้สึกโชคดีมากกว่ารู้สึกถึงความมีอำนาจ

นอกจากนี้ความอ่อนน้อมยังมีประโยชน์ในเวลาที่ต้องเจอกับปัญหาที่ยากจะแก้ไข มันทำให้ผู้นำสามารถมองหาคำตอบจากคนรอบข้างได้โดยไม่ถือตัว ทำให้พวกเขาสามารถหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้สำเร็จ การพึ่งพาผู้คนรอบข้างในบางครั้ง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไป

ทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยอัตตามากมาย แต่ผู้นำที่แท้จริงจะเรียนรู้สมดุลของการทำงานที่จริงจัง ความทะเยอทะยาน และความสุภาพอ่อนน้อม และนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความเป็นผู้นำ

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

221 views0 comments