• ADGES

เคล็ดลับ ทำอย่างไรให้พนักงานใหม่ให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น


ในปีนี้ อัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 49 ปี เนื่องจากบริษัทต่างๆ มุ่งหวังจะรักษาระดับการทำงานโดยเลือกใช้พนักงานที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว เกิดการหมุนเวียนตำแหน่งในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การจ้างงานใหม่ลดลง แต่อันที่จริงแล้วช่วงเวลา 45 วัน – 1 ปีแรกของการจ้างพนักงานใหม่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด นั่นก็เพราะองค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถให้กับพวกเขา รวมถึงทำให้พนักงานเหล่านั้นอยู่กับองค์กรได้นานขึ้นได้

ในวันนี้ เราจะมาแนะนำแนวทางการมีส่วนร่วม 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในองค์กร การมีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อทำให้พนักงานใหม่เติบโตควบคู่กับการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การมีส่วนร่วมในองค์กร

สอนวิธีการทำงานให้แก่พวกเขา

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ข้อมูลพนักงานใหม่ในเรื่องที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ในแต่ละวัน เช่น สามารถรับบัตรพนักงานได้ที่ไหน การสำรวจแผนกภายในออฟฟิศ การสมัครประกันสุขภาพ ไปจนถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ไปจนถึงการสอนคำศัพท์เฉพาะที่สำคัญสำหรับการทำงาน

ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างกลมกลืน

องค์กรควรมีส่วนร่วมในการช่วยพนักงานใหม่ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานในช่วง 1 ปีแรก อาจมีการติดตามผลงานทุก 6 เดือน และ 9 เดือน ไปจนถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประวัติขององค์กร และการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานรุ่นใหม่ด้วยเรื่องราวความสำเร็จของพนักงานตัวอย่าง เป็นต้น

2. การมีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ

กำหนดงานที่พวกเขาต้องทำอย่างชัดเจน

พนักงานใหม่อาจเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่อย่างไรก็ตามการทำงานวันแรกนั้น เชื่อว่าแต่ละคนล้วนแต่รู้สึก ‘ใหม่’ และอาจรู้สึกไม่เข้าที่เข้าทาง ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเหล่านี้ เราต้องอธิบายลักษณะหน้าที่รวมถึงขอบเขตการทำงานของพวกเขาอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้พวกเขารู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหน และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด

ตั้งเป้าหมายความสำเร็จในช่วงแรก

การมอบหมายงานให้กับพนักงานใหม่ในช่วงแรกคือตัวช่วยให้พวกเขามีเป้าหมายระยะสั้นและช่วยสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานได้เป็นอย่างดี เมื่อมีงานที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถทำสำเร็จได้ แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานจะเพิ่มมากขึ้น

3. การมีส่วนร่วมทางสังคม

สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในบริษัท

มีรายงานจากการวิจัยเผยว่า กว่า 40% ของพนักงานใหม่รู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยก ซึ่งอารมณ์เหล่านี้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากการอยู่ในสังคมที่ไม่คุ้นเคยและเต็มไปด้วยคนแปลกหน้า การสร้างความสัมพันธ์ในช่วงปีแรกจึงเป็นตัวช่วยทำให้พวกเขารู้สึกแตกต่างน้อยลง อาจเริ่มจากการร่วมประชุม การพูดคุยสั้นๆ ในเวลาพัก หรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว การสร้างความรู้สึกว่าพนักงานใหม่ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

การว่าจ้างพนักงานใหม่และทำให้พวกเขาทำงานร่วมกับองค์กรได้นานขึ้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องอาศัยความเข้าใจและเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสร้างความความมั่นใจรวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานให้กับพวกเขานั่นเอง

เรียนรู้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าใจพนักงานและองค์กรของคุณให้มากขึ้น ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

16 views0 comments

Recent Posts

See All