• ADGES

เคล็ดลับส่งเสริมภาวะผู้นำในองค์กร


“ภาวะผู้นำ” เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถมีได้ แต่บางคนอาจมีภาวะผู้นำติดตัวตามธรรมชาติ ขณะที่อีกหลายคนกลับใช้ทักษะความเป็นผู้นำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนัก

เพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะมาดูสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรว่ามีเคล็บลับอะไรบ้าง

เคล็ดลับ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

1. ผู้นำตามธรรมชาติ หรือ ผู้นำจากการฝึกฝน

อย่างที่เรากล่าวไปว่าบางคนอาจมีทักษะความเป็นผู้นำตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ขณะที่อีกหลายๆ คนนั้น ทักษะเหล่านี้เกิดขึ้นจากการฝึกฝน เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกพัฒนาทักษะนี้ให้แข็งแกร่งขึ้น ต้องพิจารณาด้วยว่าบุคลากรของคุณมีความเป็นผู้นำแบบใด เพื่อกระบวนการส่งเสริมทักษะที่เหมาะสมที่สุด

2. การพิจารณาไม่ควรเริ่มจาก ‘ใคร’ ‘อะไร’ แต่เป็น ‘ทำไม’

ไม่ว่าจะเป็นเป็นการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง หรือเพียงแค่ต้องการสร้างภาวะผู้นำ เนื่องจากองค์กรอยู่ในช่วงขาดวิสัยทัศน์ การพิจารณาหาคน หรือแนวทาง ไม่ควรเริ่มจากคำว่าใครหรืออะไร แต่เป็น ‘ทำไม’ เพราะการถามตัวเองว่าทำไมจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณมีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ

3. มองความเป็นผู้นำ ผ่านบุคคลในองค์กร

บางครั้งคำว่าความเป็นผู้นำก็ไม่สามารถกำหนดคำนิยามได้เพราะแต่ละคนก็มีภาพลักษณ์ของผู้นำในใจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นลองเริ่มใช้ทักษะเหล่านี้อย่างจริงจังในการทำงานในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของผู้นำแก่บุคคลรอบข้าง ทำให้พวกเขาเข้าใจความต้องการของคุณ และเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนว่าควรปรับปรุงหรือพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแก่คนอื่นๆ ในทิศทางใดต่อไป

4. เลือกคนให้ถูกต้องและเหมาะสม

การเลือกคนมาทำหน้าที่ผู้นำ หากเลือกผิดก็อาจเสียทั้งเวลาและทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรไป ดังนั้นลองเริ่มจากการมองหาผู้ที่มีลักษณะผู้นำในแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาด้วยว่าพวกเขาสามารถบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของคนอื่นๆ ได้หรือไม่

5. ‘ส่งเสริมความเป็นผู้นำ’ ไม่ใช่การ ‘อบรมความเป็นผู้นำ’

ใช้คำว่า 'ส่งเสริม' ไม่ใช่ 'การอบรม' เนื่องจากการอบรมนั้นมุ่งเน้นไปที่การทำตามมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามแนวทางที่กำหนดไว้ ขณะที่การส่งเสริมนั้นมุ่งเน้นไปที่อนาคต การเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดที่เราอาจไม่รู้มาก่อน

เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในเวลาและพลังงานเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ คุณควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป้าหมาย รวมถึงสร้างความเข้าใจว่าองค์กรของคุณต้องการผู้นำแบบใด เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กร

เข้าใจความเป็นผู้นำให้มากขึ้น และร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรของคุณไปกับ ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

413 views0 comments

Recent Posts

See All