• ADGES

แม่แบบ HR Career Mosaic ตัวช่วยบริหารจัดการอาชีพสายทรัพยากรมนุษย์


นักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ทำงานในฝ่าย HR หลายคนมีความสามารถที่โดดเด่น แต่ขณะเดียวกันพวกเขาอาจยังมีความสงสัยว่า อาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีลักษณะอย่างไร จะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างไร และต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ

คำตอบก็คือการทำความเข้าใจตรรกะของอาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้แม่แบบเหล่านี้

Career Stage

ในขั้นแรกเราจะลองมาดูแม่แบบระดับขั้นของอาชีพ (Career Stage) เสียก่อน ซึ่งแม่แบบตามตัวอย่างนี้กำหนดมา 4 ลักษณะการทำงาน และทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้น

Career Transitions

เมื่อเราทำการศึกษาแนวคิดตามกรอบของขั้นแรกมาแล้ว ในขั้นตอนนี้เราจะทำการขยายแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานตามรูปแบบที่แต่ละคนต้องการ หากมุ่งมั่นไปในเส้นทางด้านการบริหาร ก็อาจนำไปสู่การขึ้นมาเป็นผู้นำทีมหรือองค์กรได้ ขณะที่การทำงานเชิงเทคนิคผู้คิดกลยุทธ์ก็ยังคงเป็นความสามารถที่หลายองค์กรต้องการสำหรับฝ่าย HR

Career Mosaic

Career Mosaic คือแม่แบบตรรกะทางอาชีพซึ่งได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปของโมเสค เพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถกลับมาเลือกทางเลือกอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องมุ่งเน้นการเลือกทำงานตามสายงานเดียวเหมือนกับแม่แบบ Career Stage

Career Mosaic แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานได้ถึง 4 ลักษณะงานพร้อมกัน ได้แก่ งานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ (Specialist) งานทั่วไป (Generalist) งานภูมิศาสตร์ (Geography) และงานอื่นๆ ในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในแม่แบบ mosaic นั้น แนวทางการประกอบอาชีพจะมีความยืดหยุ่นกว่า เนื่องจากอ้างอิงตามความเป็นจริงของช่วงเวลาในชีวิตมนุษย์ ซึ่งหน้าที่การงานของเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีความหลากหลายนั่นเอง

เคล็ดลับการใช้งาน career mosaic?

การตั้งคำถามและใช้ประโยคบางประโยคนั้นช่วยกระตุ้นให้หลายคนสามารถใช้ career mosaic ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองนำเคล็ดลับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปลองใช้งานดูนะคะ

1. เราสามารถควบคุมหน้าที่การทำงานได้ด้วยตัวเอง

ปกติองค์กรจะกำหนดเส้นทางอาชีพของเรามาแล้ว แต่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของอาชีพของตัวเอง สามารถเลือกเส้นทางในอาชีพได้อย่างอิสระ เมื่อเรารู้สึกเป็นอิสระ การใช้งานแม่แบบโมเสคจะมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น

2. มองอนาคตให้เป็นปัจจุบัน

จินตนาการถึงอนาคตในสายอาชีพของเรา จากนั้นลองใส่ข้อมูลเหล่านั้นลงไป ไม่ต้องกังวลว่าจะวาดภาพอนาคตไว้ใหญ่เกินไปหรือทะเยอทะยานเกินไป เพราะการซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราต้อการจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมว่า ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้สิ่งที่ฝันเอาไว้เป็นความจริงได้

3. สร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ส่วนตัว

พัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมาะสมและโดยเรียนรู้จากคนรอบข้างว่าอะไรคือจุดเด่นของเรา อย่าลืมซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้พร้อมๆ กับการพัฒนาข้อดีเหล่านี้

4. รักษาความสัมพันธ์เชิงบวก

หน้าที่การงานอาจเข้ามาและเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่กับเราเสมอ ดังนั้นอย่าลืมมองเรื่องการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ด้วยการตั้งคำถามให้กับตัวเองว่า ใครคือคนที่เราควรเอาใจใส่

5. วัดผลความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยมาตรฐานของเราเอง

อย่าปล่อยให้คนอื่นมาเป็นผู้ตัดสินว่าการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณต้องเป็นอย่างไร แต่จงกำหนดเป้าหมายของเราเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความสามารถในแบบของเรา อย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะรู้ตัวได้อย่างไรเมื่อตัวเองประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพด้วย Career mosaic และเรียนรู้แนวคิดเพื่อให้คุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปกับหลักสูตรการพัฒนาองค์กรจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

23 views0 comments