• ADGES

6 เทคนิค นำการคิดด้วยภาพมาใช้ในการทำงานประจำวัน


มนุษย์คือนักคิดด้วยภาพ การคิดด้วยภาพคือทักษะการเอาตัวรอดที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เช่น การจดจำลักษณะรูปร่างของสัตว์ร้าย นอกจากนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ในโลกของเราก็แสดงออกมาในรูปแบบของภาพ (Visual) เช่นเดียวกับกระบวนการทำงานของสมองกว่าร้อยละ 50 ก็มีกระบวนการจดจำเป็นภาพ

แล้วเพราะเหตุใดเราจึงไม่นำทักษะเหล่านี้มาใช้ในธุรกิจ?

หากคุณคือผู้นำหรือผู้บริหาร การคิดด้วยภาพนั้นมีประโยชน์ในการทำงานอย่างมาก เพราะมันช่วยแก้ไข้ปัญหาและเพิ่มการจดจำ และนี่คือ 6 เทคนิค นำการคิดด้วยภาพมาใช้ในการทำงานประจำวัน

1. ทำให้ง่ายเข้าไว้

ไม่จำเป็นต้องวาดรูปสวย เพราะใช้ลายเส้นแบบเรียบง่ายแต่ชัดเจนก็เพียงพอแล้ว อาจเลือกใช้สัญลักษณ์มาช่วยสื่อความหมาย และใช้เส้นหรือลูกศรมาช่วยเชื่อมโยงภาพต่างๆ เขาด้วยกัน

2. ทำงาน (ชิ้น) ใหญ่

ใช้กระดาษขนาดใหญ่เพื่อให้คุณสามารถวาดภาพได้อย่างอิสระและไม่ต้องจำกัดความคิดของตัวเอง หากกระดาษที่คุณใช้ไม่เพียงพอ อาจใช้วิธีนำกระดาษที่มีความยาว 1-2 เมตร มาติดบนผนังเพื่อเป็นพื้นที่วาดภาพความคิดก็ได้

3. ทำให้ทีมมีส่วนร่วม

ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลองให้คนในทีมออกมาวาดไอเดียของพวกเขาดูบ้าง พร้อมกับลองถามคำถาม เช่น “คิดว่าภาพนั้นดูเหมือนอะไร” เพื่อให้พวกเขาเริ่มคิดและวาดสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมา!

4. ใช้แม่แบบ

มีแม่แบบสำเร็จรูปของสถานการณ์ทั่วไปที่เรามักเจอเป็นประจำ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น แม่แบบการวิเคราะห์ SWOT หรือแม่แบบการประชุมเพื่อทบทวนโปรเจคท์ เป็นต้น

5. ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน

มองหาโอกาสในการใช้เทคนิคการคิดและการสื่อสารด้วยภาพ เช่น การประชุม การระดมสมอง หรือการนำเสนองาน พยายามทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน

6. ลงทุนในการฝึกอบรม

การสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมการคิดด้วยภาพจะช่วยเพิ่มทักษะและมั่นใจในการวาดของเราให้มากขึ้น

​เพราะในโลกของการทำงาน ทักษะใหม่ๆ นั้นมีความจำเป็นเสมอ เรียนรู้การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร และเทรนด์การทำงานด้วยหลักสูตรฝึกอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

16 views0 comments

Recent Posts

See All