• ADGES

10 สุดยอดทักษะสำหรับอนาคต


ไม่ช้าก็เร็ว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะพลิกโฉมการทำธุรกิจและการทำงานโดยที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึง ดังนั้น ในปี 2011 ที่ผ่านมาจึงได้มีนักวิจัยทำการศึกษาและสำรวจทักษะความสามารถซึ่งคาดว่าจะมีความจำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคต

และนี่คือ 10 สุดยอดทักษะสำหรับปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง

1. การคิดเชิงวิพากย์ (Critical thinking)

การทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยี ทำให้เราต้องมีความคิดเชิงวิพากย์และการคิดอย่างมีตรรกะเพื่อหาทางแก้ปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ

2. ความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence)

ความฉลาดทางสังคมเป็นทักษะที่มีในมนุษย์เท่านั้น มนุษย์สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคู่สนทนาได้อย่างรวดเร็วและทำการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้คนรอบข้างได้ ซึ่งความสามารถเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างกัน

3. การปรับตัวและการคิดนอกกรอบ (Adaptive Thinking)

ความต้องการแรงงานมนุษย์ในงานที่ใช้ทักษะต่ำ (Low skills) จะลดลง ขณะที่ความสามารถในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้นเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ทักษะการปรับตัวและการคิดนอกกรอบจึงเป็นทักษะที่ทำให้คุณได้เปรียบในโลกอนาคต

4. การก้าวข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Competency)

โลกของธุรกิจเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี การทำงานในอนาคตจะไม่จำกัดแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัวและก้าวข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างจะทำให้คุณมีโอกาสในการทำงานมากขึ้น

5. การคิดคำนวณ (Computational Thinking)

การมีเพียงทักษะ Microsoft Office และความรู้เบื้องต้นด้านสารสนเทศจะหมดความหมายในไม่ช้า เพราะในอนาคตทักษะในการคิดคำนวณ สถิติ และการใช้เหตุผลจะเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่องค์กรธุรกิจต้องการเพื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลมากมายมหาศาล (Big data)

6. การเรียนรู้สื่อใหม่ (New Media Literacy)

โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานของเราไปแล้ว การเรียนรู้เพื่อนำสื่อใหม่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับการทำงานในอนาคต

7. การคิดเชิงบูรณาการ (Transdisciplinarity)

ในอนาคตเราอาจมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่คนที่มีความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ เพิ่มเติม กลับเป็นที่ต้องการมากกว่า

8. การออกแบบแนวคิด (Design Mind-set)

บางครั้งในการทำงานเราอาจต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการออกแบบ ปรับปรุง และกำหนดกรอบแนวคิดของตัวเองจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

9. การจัดระเบียบองค์ความรู้ (Cognitive Load Management)

เพราะโลกอนาคต ปริมาณข้อมูลที่เราจะได้รับนั้นมีมากมายมหาศาล ความสามารถในการจัดระเบียบองค์ความรู้ต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น

10. การร่วมมือกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Collaboration)

เทคโนโลยีเสมือนจริงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น การเรียนรู้เพื่อทำงานร่วมกับมันจึงเป็นทักษะที่ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และสร้างผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการได้

เรียนรู้เทรนด์แห่งโลกของการทำงานในอนาคต เพื่อพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลในบริษัทของคุณ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

180 views0 comments