• ADGES

แสดงศักยภาพของคุณ: ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR นั้นมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสที่มีคุณค่า ความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน แต่บางครั้งผู้เป็น HR ก็อาจไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพเหล่านี้เสมอไป ดังนั้น ลองมาดูกันว่า เราควรปรับแนวคิดหรือพฤติกรรมการทำงานอย่างไร จึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ รวมถึงทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลด ละ เลิก การคิดอ้อมค้อม วนไปเวียนมา (Circular HR Thinking) การอ้อมค้อมแบบไหนที่ HR ควรลด ละ เลิก? เช่น เมื่อพูดถึงเรื่องราวที่ดูเหมือนใหม่ แต่จริงๆ แล้วคือแนวคิดเดิม โดยปราศจากความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่วนอยู่ที่เดิมไม่สามารถทำให้งานต่างๆ พัฒนา สร้างโอกาส หรือทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงพฤติกรรมอื่น เช่น ล้มเหลวในการสร้างงานส่วนอื่น โฟกัสที่ตนเองมากกว่าผู้อื่น เสนอคำตอบมากกว่าการตั้งคำถาม การคิดอ้อมค้อม ไม่สร้างสรรค์ อาจทำให้ HR สูญเสียความสามารถในการสร้างโอกาสในการทำงานอย่างเหมาะสมได้ แนวทางใหม่: การคิดแบบเกลียว (Spiral HR Thinking) การคิดแบบเกลียว หรือ Spiral HR นั้นเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าหรือใหม่ เพราะการคิดแบบเกลียวมุ่งเน้นไปที่รากฐานของข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ โดยพัฒนามาจากแนวความคิดเดิม

เช่น การให้พนักงานใช้วลีหกคำในการบอกความรู้สึก เช่น ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ _______ (ไปให้ถึงจุดหมาย, มองหาเพื่อนร่วมงาน, ประสานงานกับหัวหน้า, รายได้ที่ดีขึ้น หรืออื่นๆ) นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ของการถามคำถามเพื่อปรับความรู้สึกว่าการทำงานเป็นเรื่องส่วนตัวให้หลายคนมองภาพรวมว่า การทำงานของตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทมากขึ้น เป็นเทคนิคที่ HR สามารถนำมาใช้กับพนักงานในองค์กรหรือแม้แต่ตัวเองก็ได้ เคล็ดลับสำหรับ Spiral HR thinking

  • โฟกัสไปที่ผลลัพธ์ใหม่ๆ ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • หาหนทางใหม่เพื่อไปสู่ผลลัพธ์นั้น

  • เรียนรู้และเคารพแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ

การปรับเปลี่ยนความคิดแบบอ้อมค้อม วนเวียนอยู่กับแนวทางการทำงานเดิม มาเป็นความคิดแบบเกลียวหรือคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อหาหนทางการทำงานอันนำเราไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้ HR ประสบความสำเร็จในโลกของการทำงานยุคปัจจุบัน

เรียนรู้เคล็ดลับการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้เติบโต ด้วยหลักสูตรสำหรับ HR จาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

20 views0 comments

Recent Posts

See All