• ADGES

เมื่อนักเรียนชาวฝรั่งเศสมากกว่า 20,000 คน ให้คำมั่นว่าจะไม่ทำงานในบริษัทที่ก่อมลพิษ


เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา เหล่านักเรียนจากห้าโรงเรียนชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส ออกมาเปิดเผยแถลงการณ์ เรื่อง Wake up call on the environment ซึ่งอ้างถึงรายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการเตือนภัยด้านมลพิษทางอากาศ เพื่อแสดงพลังต่อองค์กรซึ่งจะกลายเป็นนายจ้างของพวกเขาในอนาคต ให้รับรู้ถึงจุดยืนของพวกเขาว่า ไม่ต้องการร่วมงานกับบริษัทที่เป็นตัวการก่อมลพิษ

ปัจจุบัน นักเรียนมากกว่า 23,000 คน จากสถาบันชั้นนำในฝรั่งเศส 300 แห่ง ได้ลงนามร่วมกันในแถลงการณ์ว่า จะไม่เข้าทำงานกับบริษัทที่มีส่วนในการก่อมลพิษหรือสร้างมลภาวะ ซึ่งการเคลื่อนไหวของนักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากย์วิจารณ์หลากหลายจากสื่อและในแวดวงธุรกิจของประเทศฝรั่งเศส

การออกมาเรียกร้องผ่านแถลงการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่การคว่ำบาตรบริษัทต่างๆ แต่เป็นการแสดงจุดยืนและสร้างความตระหนักให้กับองค์กรธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกนายจ้างได้และต้องการร่วมงานกับนายจ้างที่มีส่วนช่วยในการสร้างโลกอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ต้องการให้การทำงานของตนนั้นมีคุณค่าไปพร้อมๆกับความสอดคล้องด้านแนวคิดที่พวกเขามี

ไม่ว่าในอนาคตนโยบายการทำงานขององค์กรต่างๆ จะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยการออกมามีส่วนร่วมในแถลงการณ์ครั้งนี้ ก็เป็นตัวชี้ให้เราเห็นว่านักเรียนและนักศึกษาของประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดและจุดยืนของตัวเอง พวกเขาคือตัวแทนจากระบบการศึกษาของหนึ่งในประเทศมหาอำนาจโลกที่ทำให้หลายภาคส่วนตื่นตัวไปกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้

ปรับตัว เรียนรู้ และเข้าใจทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและพัฒนาเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

8 views0 comments

Recent Posts

See All