• ADGES

ชั่วโมงการทำงานของคนไทยพุ่งสูงถึง 51 ชั่วโมง ครองสถิติสูงสุดในเอเชีย


เป็นที่รู้กันดีว่า สำหรับโลกของการทำงานยุคใหม่ การทำงานหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพอาจไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จอีกต่อไป ผู้ประกอบการระดับโลกในหลายประเทศจึงหันมาให้ความสำคัญกับชั่วโมงการทำงานมากกว่าเดิม โดยเฉพาะแนวคิดทำน้อยแต่ได้มาก

แต่ประเทศไทยของเรากลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะล่าสุดชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของไทยพุ่งสูงถึง 51 ชั่วโมง!

จากสถิติที่รวบรวมโดย จีเอฟเค ประเทศไทย บริษัทวิจัยทางการตลาดของ 21 ประเทศในเอเชีย แสดงให้เราเห็นถึงชีวิตการทำงานของพนักงานประจำซึ่งเป็นชนชั้นกลาง ผลปรากฏว่าประเทศไทยมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงที่สุด นั่นคือ 50.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ 48 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้พนักงานเหล่านั้นยังต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางถึง 7.6 ชั่วโมง

เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น กลับพบว่ามีชั่วโมงการทำงานน้อยเพียงแค่ 37.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ในขณะที่ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานทั่วโลกอยู่ที่ 36.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จากตัวเลขเหล่านี้ เราอาจต้องหันกลับมามองว่า คุณภาพชีวิตของพนักงานประจำในประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นหรือไม่ การทำงานหนักเกินไปส่งผลดีต่อบริษัทจริงหรือเปล่า หรือเป็นเพียงแค่การทำงานที่เน้นปริมาณ แต่ประสิทธิภาพและสมดุลของชีวิตคนทำงานกลับเสียไป?

หาคำตอบให้กับจุดสมดุลของการทำงาน และเรียนรู้วิธีการบริหารเวลาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยหลักสูตรการอบรมจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

18 views0 comments

Recent Posts

See All