แม่แบบเพื่อการศึกษาแห่งอนาคต


การศึกษาในโรงเรียนปัจจุบันอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับโลกในอนาคตอีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีใหม่กำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์ ดังนั้นการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจึงต้องปรับตัว ปรับแม่แบบใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ประเด็นปัญหาในโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีประเด็นปัญหาที่เราพบบ่อย 5 ประการด้วยกัน คือ

1. ผลการเรียน: ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหน ระบบการศึกษาแบบเก่ายังคงให้ความสำคัญกับเกรดหรือผลการเรียนของเด็กอยู่เสมอ

2. การบรรยายหน้าชั้น: การบรรยายหน้าชั้นเรียนของครูทำให้นักเรียนมากกว่าครึ่งรู้สึกเบื่อ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่สามารถจับประเด็นในการเรียนการสอนในคาบนั้นๆได้

3. ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับชีวิตจริง: หลายวิชาในโรงเรียนไม่มีโอกาสนำมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

4. การขีดเส้นจำกัดจินตนาการของเด็ก: ในอดีตการเรียนตามระบบโดยไม่คิดนอกกรอบอาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่ปัจจุบันการมองหาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคือสิ่งสำคัญ

5. ความน่าเบื่อ: การเรียนการสอนในห้องเรียนที่น่าเบื่อ ไม่น่าตื่นเต้น และไม่น่าสนใจ

5 หลักเกณฑ์สำหรับการศึกษาในอนาคต

จากปัญหาทั้ง 5 ข้อที่กล่าวไป ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆ สามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จได้? เราอาจเริ่มจากหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้

1.ความหลงใหล: อย่าปิดกั้นความหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเด็ก แต่ปล่อยให้พวกเขาสนใจมันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้

2. ความอยากรู้อยากเห็น: ความอยากรู้อยากเห็นนำไปสู่การตั้งคำถาม จากนั้นจึงนำไปสู่การหาคำตอบอย่างมีระบบ

3. จินตนาการ: อย่าปิดกั้นเด็กจากจินตนาการที่พวกเขามี แต่ปล่อยให้พวกเขาได้สนุกกับจินตนาการนั้นอย่างเต็มที่และปลดปล่อยมันออกมาอย่างถูกต้อง

4. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking): ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารและความรวดเร็วของข้อมูล การสอนให้เด็กสามารถคิดแบบ Critical Thinking ได้คือสิ่งสำคัญ

5. ความอดทน: ความอดทนอดกลั้นคือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต

แนวคิดสู่ศตวรรษที่ 21

นอกจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาเพื่ออนาคตจะส่งผลดีต่อเด็กๆ แล้ว เราเองก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงานด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการมองโลกในแง่ดี การมีความอดทนอดกลั้น และความกล้าที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์

หากคุณสนใจการเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยพลังความคิดและจินตนาการออกมาเป็นภาพ (Visual Thinking) เพื่อพัฒนาการสื่อสารในองค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะการนำเสนอให้ประสบความสำเร็จ ADGES มีกิจกรรม Visual Thinking Public Program Workshop ร่วมกับทาง Brand Academy สถาบันชั้นนำระดับโลกด้าน Visual thinking ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงแรม Emporium Suites (สุขุมวิท 24) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adges.net/visualthinking

38 views0 comments