ฝึกคิดด้วยภาพ (Visual Thinking) เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร


การนำเสนอมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจแนวคิดที่เราต้องการสื่อสาร แต่บางครั้งการนำเสนอด้วยข้อมูลตัวหนังสืออาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้เราจึงนำแนวคิดจากคุณแดน โรม นักเขียนและนักคิดด้วยภาพ (Visual thinker) ผู้เป็นที่ปรึกษาบริษัทไอทีชั้นนำมากฝากทุกท่าน เพื่อให้เห็นว่าการฝึกคิดด้วยภาพ หรือ Visual Thinking สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสื่อสารได้

Visual Thinking คือ การใช้ความสามารถด้านการมองเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสายตา จินตนาการทางความคิดหรือสมอง เพื่อประมวลผลความคิดให้ชัดเจนและให้เราเป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้น เพราะระบบการมองเห็นของมนุษย์นั้นมีพลังมาก เมื่อมองไปยังโลกรอบตัว พลังของสมองจะช่วยให้เราเข้าใจภาพที่เห็นมากกว่าการเข้าใจคำพูด เมื่อรู้วิธีวาดรูป วิธีมองโลก เราจะกลายเป็นนักคิดที่ดี เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ช่วยให้เราฉลาดขึ้น และสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น

มีความเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่เรามองเห็นและการทำงานของสมอง เพื่อวาดออกมาเป็นภาพ

เนื่องจากการทำงานของสมองมากกว่าครึ่งนั้นใช้พลังไปกับการประมวลภาพ การใช้พลังผ่านการวาดรูป จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเรา ทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น สามารถหาทางแก้ไขปัญหาโดยมองจากภาพรวมได้ดีขึ้น

วาดรูปไม่เก่งไม่ใช่ปัญหา เพราะการคิดด้วยภาพต้องอาศัย ‘การฝึกฝน’

หลายคนกังวลว่าตัวเองวาดรูปไม่เก่งจึงไม่กล้าวาดความคิดออกมาเป็นภาพ แต่อันที่จริงแล้ว Visual Thinking คือการฝึกฝน โดยเริ่มจากการวาดรูปภาพพื้นฐาน เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และลูกศร เพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการสื่อสารแล้ว เราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการ

การวาดรูปพื้นฐานก็เหมือนการเรียนภาษาที่ต้องเริ่มจากท่อง A B C แต่การวาดรูปจะง่ายกว่านั้นมาก จากนั้นเมื่อคุณมีความรู้พื้นฐานแล้ว ก็จะสามารถต่อยอดการคิดด้วยภาพ ไปใช้อธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนขึ้นและทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นได้ เทคนิคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้นำควรมี เพราะ Visual Thinking ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังช่วยบอกเล่าความคิดของเราออกมาได้อีกด้วย

นอกจากนี้การคิดด้วยภาพยังสามารถอธิบายหรือวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้ง่ายขึ้น สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้

เพิ่มพลังการสื่อสารและการนำเสนอในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมฝึกฝนการคิดด้วยภาพ (Visual Thinking) ไปกับ Workshop เชิงปฏิบัติการจาก ADGES ร่วมกับ Brand Academy สถาบันชั้นนำระดับโลกด้าน Visual Communication ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adges.net/visualthinking

590 views0 comments