• ADGES

ความสุขมวลรวมของประชากรโลกลดลงต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี


ด้วยความเครียดและความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของประชากรบนโลกลดลงต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

Gallup ได้ทำการเก็บข้อมูลจากประชากรกว่า 154,000 ราย ใน 146 ประเทศ เมื่อพวกเขารู้สึกแย่ กังวล เครียด โกรธ หรือเศร้า โดยพวกเขากล่าวว่าความรู้สึกของประชากรโลกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2006 โดยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ไม่พอใจระบบประกันสุขภาพที่ย่ำแย่ ความหิวโหย รวมถึงการที่ต้องดิ้นรนจ่ายค่าบริการพื้นฐานในชีวิตประจำวันมากกว่าเดิม แม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน จากผลสำรวจ ประชากรกว่าครึ่งของอเมริกามีความเครียดและความกดดันสูงมาก

เบื้องหน้าที่เห็นโลกของเราอาจกำลังเจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุ เทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออารมณ์ของผู้คนที่กำลังดิ่งลงไปสู่จุดที่ ‘ไม่มีความสุข’

"ตัวบ่งชี้ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น อาจไม่ได้รวมถึงความสุขหรือปัจจัยอื่นๆเอาไว้ด้วย” De Neve รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Oxford ผู้เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และความสุขกล่าว

จากบทความนี้เราอาจต้องมองย้อนกลับมาดูว่า การใช้ชีวิตและแนวทางการทำงานในแต่ละวันของเรานั้น กำลังทำให้เราสูญเสียความสุขในตัวเองไปหรือไม่ เพราะการปรับสมดุลระหว่างการทำงาน เงิน และการดำรงชีวิต ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองไปพร้อมกับความสำเร็จในหน้าที่การทำงานได้

พัฒนาแนวคิดการทำงาน เปลี่ยนมุมมองและสร้าง Mind set ที่ดีต่อการทำงานในองค์กร ด้วยหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรที่ทันสมัย จาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

9 views0 comments

Recent Posts

See All