• ADGES

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจได้อย่างไร


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource: HR) คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการทำธุรกิจ แต่เรากลับพบว่ามีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมในองค์กรอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นในบทความวันนี้ เราจึงขอนำเสนอแนวทางการปรับแนวคิดเพื่อมองเรื่องของ HR ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้

ทำความเข้าใจว่าคุณค่าเหล่านั้นเกิดจากผู้รับ

เพื่อให้คุณมองเห็นภาพของแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้น ลองจินตนาการถึงของขวัญที่เราได้รับในวันเกิด เราอาจรู้สึกขอบคุณและคิดกับตัวเองว่า “ทำไมพวกเขาถึงมอบของสิ่งนี้ให้กับเรา?”

คุณค่าของสิ่งของอยู่ที่มุมมองของผู้รับไม่ได้เกิดจากผู้ให้ เช่นเดียวกับการทำงานในองค์กร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจริเริ่มแผนงานหลายอย่างที่พวกเขามองว่าช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน แต่จริงๆ แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นอย่างที่มุ่งหวังเอาไว้

“ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งดี แต่คุณค่าแท้จริงที่เกิดขึ้นอาจอยู่ที่ผลลัพธ์มากกว่า”

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแผนงานที่ดีเพียงใด ก็ต้องมองเห็นถึงภาพรวมขององค์กรและสิ่งที่ผู้นำต้องการ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเรื่องเงินและเวลาด้วย

เชื่อมโยงงานที่ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

มีหลายครั้งที่เรามักได้ยินเสียงบ่นจาก HR ว่าพวกเขาถูกมองข้ามทั้งที่ HR เองก็ทำงานหนักเพื่อสนับสนุนองค์กร แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า “HR นั้น ทำงานเพื่อธุรกิจ ไม่ใช่เพื่อตัวบุคคล”

หากลองเขียนรายการงานของ HR ออกมาเป็นข้อๆ เราอาจพบว่างานหลายส่วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้อยมาก อีกทั้งแผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นแนวทางแก้ไขก็คือการคิดค้นแผนการดำเนินงานที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจจริงๆ รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองที่ว่า HR คือหนึ่งในฝ่ายบริหาร มาเป็นบทบาทของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรรวมถึงธุรกิจของเราอย่างแท้จริง เข้าถึงเคล็ดลับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของคุณ ด้วยหลักสูตรพัฒนาองค์กรที่ทันสมัยจาก ADGES สนใจสอบถามข้อมูล e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ https://www.adges.net/

924 views0 comments

Recent Posts

See All