การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) เข้ามาแทนที่การสื่อสารทางธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อย่างไร?

ในปี 2015 มหาวิทยาลัย St. Gallen ได้ทำการทดลองโดยรวบรวมหลักฐานที่พิสูจน์ถึงประโยชน์ของ การใช้ภาพ (Visualisation) เพื่อเป็นกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจ โดยให้ผู้บริหาร 76 ราย นำเสนอกลยุทธ์สำหรับบริการทางการเงินของ BMW ผ่านการนำเสนอ 3 ประเภท คือ การนำเสนอแบบ Bullet list, Temporal diagram และ Graphic presentation ผลปรากฏว่าการนำเสนอด้วย Graphic presentation ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า อีกทั้งผู้ฟังยังสามารถ ‘จำ’ รายละเอียดของการนำเสนอได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับแบบอื่นอีกด้วย

จากการทดลองครั้งนี้ การใช้ภาพได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ผู้นำทางธุรกิจต้องการได้ ท่ามกลางเทคโนโลยีสมัยใหม่อันหลากหลายในปัจจุบัน ‘ภาพ หรือ Visualisation’ อาจกลายเป็นภาษาทั่วไปที่เรานำมาใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของ ‘Big Data’ ความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างข้อมูลด้วยภาพกลายมาเป็นทักษะสำคัญ การสื่อสารด้วยตัวอักษรรูปและเครื่องมือทางธุรกิจแบบเดิมๆ เริ่มไม่ประสบความสำเร็จ องค์กรและผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องทำความเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็นกราฟ หรือเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจให้เป็นภาพนั้นเปรียบเสมือนศิลปะของจิตวิทยาแขนงหนึ่ง ซึ่งต้องคำนึงถึงผู้อ่านแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยการสื่อสารด้วยภาพที่ดีนั้นเริ่มจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้ขนาดตัวหนังสือ (Font) อย่างเหมาะสม

ตัวหนังสือขนาดใหญ่ช่วยดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้อ่านสามารถกวาดสายตาเพื่อรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ตัวหนังสือขนาดเล็กเป็นตัวช่วยเสริมรายละเอียดต่างๆ ได้ดี

2. ลดความสมจริงลงเพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น

การลดความสมจริงของภาพลงจะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ข้อมูลได้ดีกว่า และทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นนักธุรกิจมือใหม่หรือมืออาชีพ

3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือตัวช่วยที่ดีที่สุด

การใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือ Animation เข้ามาช่วยคือเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี้ในปัจจุบันการสร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ ยังสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานทั่วไปในคอมพิวเตอร์อีกด้วย

โดยสรุปแล้ว การนำ Visual Communication มาใช้นั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือแม้แต่การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรก็ตาม

หากท่านมีความสนใจในเทคนิค Visual Communication และต้องการพัฒนาทักษะ Visual Thinking เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรและดึงศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรออกมาให้มากที่สุด

ซึ่งในตอนนี้ ADGES จะจัด Workshop พิเศษสุด Exclusive ร่วมกับทาง Brand Academy สถาบันชั้นนำระดับโลก โดย Willemien Brand ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00น. ณ โรงแรม Emporium Suites (สุขุมวิท 24)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adges.net/visualthinking

1,116 views0 comments