Visual Thinking ความสร้างสรรค์ในการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นิยมใช้


Visual Thinking หรือ การคิดด้วยภาพ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคิดหรือเรียนรู้ผ่านภาพต่างๆ ว่ากันว่าภาษาแรกที่มนุษยชาติใช้ในการสื่อสารกันก็คือภาษาภาพตามที่เราได้เห็นภาพเขียนในยุคโบราณ หลังจากนั้นภาพได้ถูกใช้ในการออกแบบภาษาเขียนอย่างที่ได้เห็นในตัวหนังสือโบราณ

ต่อมามนุษย์ก็จะยึดเอาภาษาเขียนเป็นแนวทางในการสื่อสาร แต่ถ้าจำกันได้ เมื่อตอนเป็นเด็กเราจะสื่อสารกันด้วยการวาดรูป ที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเด็กทุกคนจะวาดเหมือนกันหมด เช่น การวาดรูปรถ ที่เด็กบางคนวาดหน้ารถ บางคนวาดข้างรถ ในรถหรือนอกรถ ซึ่งอาจสื่อสารรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแต่ว่าเป็นวิธีการที่สร้างความทรงจำที่ดี สมองของคนเราถูกออกแบบให้จำเป็นภาพมากกว่าจะจำสัญลักษณ์อย่างตัวหนังสือ ในขณะที่ภาษาเขียนจะมีความตายตัวว่าจะต้องเขียนแบบนี้

ทั้งนี้ในวงการวิทยาศาสตร์ มีการวิจัยเกี่ยวกับ Visual Thinking แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องแยกประเภทคนออกเป็น 2 ประเภทคือ การคิดเป็นภาพ กับ การคิดเป็นคำพูด และพิจารณาถึงกระบวนการทางจิตต่างๆที่เกี่ยวข้องในแง่ของการรับรู้ การวิเคราะห์ รวมถึงการต่อยอด ‘การคิดเป็นภาพ’ จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า การคิดเป็นคำพูด

ตัวอย่างของคนมีชื่อเสียงที่นิยมใช้แนวคิด การคิดด้วยภาพ คือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยอดนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก เจ้าของวลี ‘จินตนาการสำคัญกว่าความรู้’ โดยเขาเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกปรากฏขึ้นเป็นภาพในหัวสมอง การจัดเรียงลำดับข้อมูลแล้วนำมา คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ซึ่งแนวคิดนี้กล่าวรวมถึงความฝันที่เห็นเป็นภาพ นับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่โดดเด่นและมีบทบาทในที่เกี่ยวข้องกับการคิดเช่นเดียวกัน

คำอธิบายของ ไอน์สไตน์ ชี้ให้เห็นว่า การนำ Visual Thinking มาสื่อสาร หรือใช้คิดค้นสิ่งต่างๆ ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Visual Thinking อาจคิดว่าการคิดด้วยภาพ หมายถึงการนั่งมองภาพเฉยๆ แต่ในความเป็นจริง ความคิดด้วยภาพมีหลายรูปแบบ และในทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการทำงานอย่างหนักผ่านสมอง เกี่ยวกับการตีความภาพ การเชื่อมโยงภาพและการทำความเข้าใจรูปแบบของภาพ ในหลายกรณีต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัว หรือแชร์ความคิดร่วมกับผู้อื่น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สำหรับองค์กรธุรกิจ สามารถนำ Visual Thinking การสื่อสารรูปแบบใหม่มาใช้ได้ในส่วนการนำเสนองานที่อาจใช้ภาพ มาสื่อสารแทนตัวเลขหรือตัวหนังสือ เพื่อความเข้าใจที่ดีและลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีข้อดีคือ ช่วยสร้างการจดจำที่ดีให้กับผู้ชม เพราะภาพจะช่วยสร้างความประทับใจได้ดีกว่าตัวเลขหรือตัวหนังสือ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการนำสีสัน สัญลักษณ์และลวดลายต่างๆเข้ามาประกอบเพื่อให้คนดูสนใจกับการนำเสนอมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรม Visual Thinking Workshop โดย Willemien Brand

ในวันที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 9.00 AM - 5.00 PM สถานที่จัดงาน : โรงแรม Emporium Suites (สุขุมวิท 24)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adges.net/visualthinking หรือ email : info@adges.net ,

mobile: 088-028-1111

43 views0 comments