• ADGES

เพราะเหตุใด จีนจึงสามารถสร้าง AI ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าสหรัฐอเมริกา


ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นประเทศที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อันดับ Top 10 ของโลก ซึ่งต่างก็เป็นผู้ทำการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา AI ใหม่ๆ ให้กับประเทศอเมริกา

แล้วทำไม เราจึงกล่าวว่าประเทศจีนมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถสร้าง AI ได้เร็วกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า?

ลองเปรียบเทียบกับการประดิษฐ์หลอดไฟของเอดิสัน หลอดไฟหลอดแรกเกิดจากแนวคิดการควบคุมกระแสไฟฟ้าของเอดิสัน (Edison’s harnessing of electricity) ซึ่งในเวลาต่อมาวิศวกรทั่วโลกสามารถนำวิธีการนี้มาปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นวิวัฒนาการใหม่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้

เราไม่จำเป็นต้องคิดกฎใหม่ เพียงแค่รู้วิธีการนำไฟฟ้ามาใช้งานก็เพียงพอแล้ว

การคิดค้นและพัฒนา AI ในปัจจุบันเองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับ AI บ่อย ๆ จนทำให้คิดว่านี่คือยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ เช่น AlphaGo, AI จาก Stanford ที่เอาชนะแพทย์ในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง หรือ AI จาก Microsoft ที่เอาชนะมนุษย์ในการจดจำสุนทรพจน์ แต่อันที่จริงแล้ว AI เหล่านี้ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน นั่นก็คือเทคโนโลยีจำลองกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ หรือ “Deep learning” นั่นเอง

จากจุดนี้เองที่ทำให้ประเทศจีนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี AI

ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้านการคิดค้น AI เราก็สามารถกล่าวได้ว่าประเทศจีนคือผู้นำด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ AI อย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการผลิต กระบวนการดำเนินงาน คุณภาพของสินค้า ข้อมูล และการสนับสนุนจากรัฐบาล ประเทศจีนมีปัจจัยสำคัญเหล่านี้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ตลาดจีนยังมีขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างก็พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่โดยไม่มีความหวาดกลัว ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนประเทศจีนสามารถเพิ่มศักยภาพการสร้างปัญญาประดิษฐ์ได้ทัดเทียม หรืออาจจะดีกว่าสหรัฐอเมริกา

การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสองประเทศมหาอำนาจโลก อาจทำให้เราต้องหันกลับมามองประเทศไทยว่า เราเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเตรียมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้หรือไม่ โดย ADGES พร้อมเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้คุณพร้อมที่สุดสำหรับการมาถึงของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

23 views0 comments

Recent Posts

See All