พนักงานชั้นยอด ‘ต้องใฝ่รู้’ หัวหน้าชั้นเยี่ยม ‘ต้องสอนเป็น’


“ฉันอยากทำงานให้กับหัวหน้าที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้”

นี่คือหนึ่งในวลียอดฮิตที่เรามักได้ยินเสมอในเวลาสัมภาษณ์งาน ในความเป็นจริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้มองหาคนที่จะมาสั่งสอน แต่ต้องการผู้ที่สามารถช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างมีคุณค่าได้ ด้วยเหตุนี้เองหัวหน้าหรือผู้บริหารที่สามารถให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับพนักงานจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ต้องกำหนดเป้าหมายและสื่อสารกับพนักงานให้ชัดเจน

ยิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นเท่าไร การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็มีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การใช้ประโยคง่ายๆ แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เช่น “เราจะจัดการปัญหานี้ไปด้วยกัน เพราะมันคือส่วนสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จ” ก็เป็นแนวทางที่ดีในการเริ่มต้นสื่อสารกับพนักงาน

การสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายที่ดีนั้นต้องเป็นการสื่อสารสองทาง โดยเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องสื่อสารกับพนักงานให้ชัดเจนถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการ แต่ในขณะเดียวกันหัวหน้าต้องรับฟังพนักงานถึงเป้าหมายในการทำงานหรือภารกิจต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องทำด้วย จากนั้นอย่าลืมสนับสนุนและช่วยให้พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จร่วมกัน

ระบุทักษะที่ทีมต้องการและพัฒนาทักษะเหล่านั้น

ความสามารถในการเข้าใจและพัฒนาทักษะเป็นปัจจัยหลักของการเรียนรู้และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการให้พนักงานทำแบบประเมินหรือการพูดคุยกับพวกเขาโดยตรงเพื่อสังเกตและรวบรวมข้อมูลว่า ทักษะอะไรคือสิ่งที่ทีมของคุณขาดไป และพวกเขาต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง

สร้างโอกาสในการเติบโต

การทำงานที่ดีและน่าพึงพอใจหมายถึงการได้ทำงานที่ท้าทายและการได้เรียนรู้จากผู้ที่เป็นหัวหน้างาน เนื่องจากผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้พวกเขาเติบโต ด้วยการให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และการส่งเสริมแนวความคิดให้กว้างขึ้น นำไปสู่การพัฒนาตัวเองของพนักงาน และยังสามารถต่อยอดไปหาวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการทำงานอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกองค์กรที่พนักงานรุ่นใหม่ต้องการนั้น ไม่ได้จำกัดแค่เพียงเนื้อหาของงานหรือเงินเดือนเท่านั้น แต่โอกาสในการพัฒนาตัวเอง ไปจนถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากหัวหน้าที่เก่งกาจ มีประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจเลือกสมัครงานกับบริษัทที่ตนเองสนใจ ดังนั้นหัวหน้าองค์กร หรือหัวหน้าแผนกทั้งหลาย ต้องอย่าลืมใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถสร้างพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและเป็นกำลังที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคตได้

ทางบริษัท ADGES มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ในหลายๆองค์กรที่เห็นผลได้จริง สนใจรายละเอียเพิ่มเติม e-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111

17 views0 comments