About The RBL Group & Strategic HR Program

เมื่อพูดถึง The RBL Group ส่วนมากเราไม่ค่อยรู้จักว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอะไร แต่เมื่อพูดถึงผู้ก่อตั้งบริษัท RBL อย่าง Dave Ulrich แล้วเรามักจะรู้จักกันดีว่า Dave Ulrich จะถูกเรียกว่าเป็น Father of Modern HR โดยประวัติของ Dave Ulrich เองจะเป็นอาจารย์สอนบริหารธุรกิจอยู่ที่ Ross School of Business ที่ University of Michigan โดยระหว่างสอน Dave เองยังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ หนึ่งในองค์กรที่ถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบของการบริหารจัดการในสมัยนั้นเลยก็คือ GE โดย Dave ได้รับความไว้วางใจจาก CEO ที่ขึ้นชื่อว่าดุดันพอสมควรในสมัยนั้นนั้นก็คือ Jack Welch และเป็นหนึ่งกำลังที่สำคัญในการสร้าง Crontonville Leadership Center ให้เป็นต้นแบบในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้กับ GE มาอย่างต่อเนื่อง Dave มาเจอกับผู้ก่อตั้งบริษัท RBL อีกท่านหนึ่งนั้นก็คือ Norm Smallwood ซึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และการสร้างองค์กรที่เก่งตามคำแนะนำของเพื่อนที่ว่า 'มันน่าจะมีอะไรดีๆออกมาถ้าสองคนนี้ได้ทำงานด้วยกัน' ซึ่งจากคำแนะนำของเพื่อนท่านนั้นทำให้ทั้งสองตัดสินใจที่จะสร้างบริษัทที่ปรึกษาที่มุ่งนั้นในเรื่องของการสร้างผู้นำและพัฒนา HR เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแบบประเมินใหม่ๆเพื่อใช้ในการตอบโจทย์องค์กร

หลายคนสังสัยว่าทำไหมใช้ชือ RBL ต้องบอกก่อนว่าชื่อ RBL มาจากหนังสือเล่มแรกที่ Dave Ulrich และ Norm Smallwood มีโอกาสในการเขียนร่วมกันนั้นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า Result-Based Leadership โดยทั้งสองได้แสดงออกถึงจุดยืนในเรื่องของ การเป็นผู้นำก็คือการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับองค์กร ไม่เพียงแค่นั้นทั้งสองยังได้ต่อยอดความคิดไปจนถึงเรื่องที่ว่าองค์กรต้องนำมุมมองจากภาพนอกเข้ามา (Outside-In) ไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้า สังคม ผู้ถือหุ้นเป็นต้น เนื่องจากภาวะผู้นำหรือการจัดการทรัพยากรจะไม่มีความหมายใดๆถ้าเราไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ Dave Ulrich ได้เขียนหนังสือที่ถือว่าเป็น Bible ของวงการ HR มาเป็นจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่อง HR Transformation, HR from Outside-In หรือ HR Champion เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรในเรื่องของ Strategic HR Program ที่ขึ้นชื่อของทาง RBL และเป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำทั่วโลกจะเป็นการนำเอาแนวคิดในเรื่อง HR from Outside-In มาผสมผสานกับ HR Functional Skills ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง HR Analytics, Organization Diagnosis and Design, Change Management, HR Business Partnership, Talent & Engagement โดยการนำเสนอของ RBL ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาโดยความที่เนื้อหาและ content ที่แน่นและมาจากที่รู้จริงแล้ว RBL ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอที่เป็น Experiential Base Learning โดยผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียนและหลายครั้งการเรียนรู้จะเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและจะนำผลจากการเรียนมาสะท้อนมุมมองของผู้เรียนเพื่อหาองค์ความรู้ร่วมกัน อีกอย่างหนึ่งที่ทาง RBL ค่อนข้างให้ความสำคัญมากก็คือ ก่อนที่จะจบแต่ละ Module วิทยากรและผู้เรียนจะมาพูดคุยถึงว่าเราจะนำเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ให้เกิดขึ้นจริง (Make it Real) ได้อย่างไร

เนื่องด้วยทาง CEO ของ ADGES ซึ่งก็คือ ดร.เอ (ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ) ที่ทาง RBL ขอให้เป็นพันธมิตรกับทาง RBL มาตั้งแต่ต้นโดยทาง ADGES และ Dave Ulrich และ Norm Smallwood เองรู้จักและคุ้นเคยกับเมืองไทยเป็นอย่าง โดยครั้งล่าสุดเมือปี 2015 ที่ทาง ADGES ได้ร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ได้เชิญ Dave Ulrich มีบรรยายพิเศษในเรื่อง Organization Change & Transformation และมี CEO และ CHRO เกือบสามร้อยท่าน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้กับ Dave Ulrich เป็นอย่างดี ดร.เอ ยังเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยการจัดการของมหิดลมาตั้งแต่ปี 2002 และมีส่วนในการสอนหลักสูตร Strategic HR ให้กับโครงการปริญญาโทนานาชาติและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่จัดโดยทางมหิดลอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นทาง ADGES เชื่อว่าหลักสูตรระดับโลกถ้าสามารถผสมผสานกับความเข้าใจเรื่ององค์กรไทยและผู้บริหารไทยจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แค่นี้ยังไม่พอในหลักสูตร Strategic HR Program ยังเสริมในเรื่องของ Digital และ Disruption ซึ่งถือว่าเป็นการ update แทรนด์ของ HR ให้ทันสมัยและสามารถนำเอาแนวความคิดสมัยใหม่มาให้กับงาน HR ได้โดยตรง ซึ่งในเรื่องของแทรนด์จะเรียนแค่ในห้องคงไม่พอ ทาง Strategic HR Program จะพาผู้ร่วมหลักสูตรทั้งหมดไปร่วมเปิดมุมมองกับองค์กรไทยชั้นนำที่ถือว่าเป็นต้นแบบของทางหรือ Best Practice รวมถึงแนวความคิดและประสบการณ์ในการเปลี่ยนองค์กรและ HR เพื่อสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

สุดท้ายผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะได้ Certificate ที่ออกร่วมกันระหว่าง College of Management, Mahidol Universtiy ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของทั้งสองสถาบันชั้นนำที่ออกร่วมกับสถาบันอื่น และในอนาคตผู้สำเร็จจากหลักสูตร CMMU-RBL Strategic HR Program จะมีโอกาสได้พบและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากทีมวิทยากรและที่ปรึกษาจาก RBL ร่วมถึง Dave Ulrich และ Norm Smallwood ชนิดที่ว่าพิเศษและสุด exclusive ขนาดที่งานนี้มีเงินก็ไม่มีบัตรที่จะขายเพราะต้องได้รับเชิญเป็นพิเศษจริงๆ ส่วนราคาของหลักสูตรหกวันที่จะแบ่งเป็นสอง Module โดย Module แรกจะเป็นในวันที่ 23-25 มกราคม Module 2 ในช่วง 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีราคาพิเศษจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ในราคา 85,000 บาท หลังจากนั้นจะปรับเป็น 90,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถหารายละเอียดได้จาก www.adges.net/strategichr หรือติดต่อเรา info@adges.net หรือ โทร 088-028-1111

52 views0 comments

Recent Posts

See All