• ADGES

ทำไมผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ไม่สนใจเรื่องของ “การเป็นที่ชื่นชอบ”

ไม่ใช่เรื่องผิดหากเราต้องการเป็นที่ชื่นชอบของใคร ๆ เพราะความชื่นชอบทั้งจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน อาจทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดี เช่น การเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้ทำงานโครงการใหญ่ หรือแม้แต่การเป็นศูนย์กลางทางสังคม เมื่อมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น แล้วทำไมการเป็นที่ชื่นชอบจึงกลายเป็นปัญหา?

Cameron Anderson นักวิทยาศาสตร์ประจำ Haas School of Business แห่งมหาวิทยาลัย California Berkeley กล่าวว่า ความสุขของคนเราขึ้นอยู่กับการได้รับความเคารพจากคนรอบตัว อย่างไรก็ตามยิ่งเราต้องการความเคารพ เราก็อาจเสียสิ่งสำคัญอีกหลายสิ่งไปด้วยเช่นกัน

เช่นเดียวกับผู้นำที่ต้องการความเคารพจากผู้อื่น ซึ่งอาจต้องให้แต่ความเห็นด้านบวกต่อพวกเขาอยู่เสมอแทนที่จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมากลับต้องพยายามทำให้ทุกคนพึงพอใจ โดยการเห็นด้วยกับความคิดเห็นของพวกเขาทุกครั้งหรือกล่าวชมและให้เครดิตพวกเขาตลอดเวลา หรือต้องให้งานที่พวกเขาสนใจจะทำแทนที่จะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ มากไปกว่านั้นอาจต้องสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้รับ

แต่ในขณะเดียวกันผู้นำที่ไม่สนใจว่าตนเองจะเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่ มักพูดความจริง อธิบายสิ่งที่พวกเขาคิดเบื้องหลังการตัดสินใจยากๆ กล่าวปฏิเสธเมื่อพวกเขาต้องการปฏิเสธ มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง ให้เครดิตคนอื่นเมื่อพวกเขาทำสำเร็จ และให้เครดิตตัวเองหากความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกเขาเอง ให้เกียรติทั้งตนเองและผู้อื่น ขอความเห็นจากผู้อื่นและนำมาปรับปรุง รวมถึงพร้อมที่จะกล่าวขอโทษเมื่อทำผิดพลาด และก้าวต่อไป

ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างที่ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพในองค์กร และสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำที่ดีได้ในอนาคต

14 views0 comments

Recent Posts

See All