• ADGES

If you don't stand for something, you will fall for anything.

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ fellow รุ่นที่สามจากโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก Teach for Thailand เมื่อได้ฟังน้องๆได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการและสิ่งที่ตั้งใจจะทำในอนาคตกลับรู้สึกว่าเวลาในโครงการสองปีไดีได้มีส่วนเปลี่ยนแปลงความคิดของน้องๆและเติมเต็มความมุ่งมั่นของน้องๆให้มีส่วนช่วยการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า เพราะถ้าหากปราศจากความเชื่อ เราคงต้องยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่แม้แต่จะคิดว่าสิ่งต่างๆสามารถทำให้ดีขึ้นได้ เพียงเราต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่บ่นถึงความไม่เอาไหนของระบบการศึกษาไทย เรายังเชื่ออีกว่า ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนคนอื่นและสังคมโดยรวม เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักตนเอง ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็น เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคนใดคนหนึ่งจะสามารถฟันผ่าไปได้ด้วยลำพังคนเดียว

วันนี้รู้สึกดีใจที่บริษัทที่ปรึกษาเล็กๆอย่าง ADGES สามารถมีส่วนช่วยน้องๆ Teach for Thailand และมาร่วมเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปด้วยกัน

ขอขอบคุณ Teach for Thailand อีกครั้งที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ยิ่งใหญ่

6 views0 comments

Recent Posts

See All