Learning Solutions for Small Team

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันประกอบกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน Digital Disruption ทำให้รูปแบบของทีมในอนาคตจะเป็นทีมที่มีขนาดที่เล็กลงเพื่อเน้นในเรื่องของความเร็ว (speed) และความคล่องตัว (agility) ซึ่งทีมที่มีขนาดเล็กมักจะมีความจำเพาะในเรื่องของทักษะ (skill) หรือแม้แต่บุคลิคลักษณะ (character) ของทีม บ่อยครั้งเมื่อทางทีม Learning & Development ได้รับการร้องของจากทีมที่มีขณะเล็กเพื่อให้ช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skill หรือปัญหาเฉพาะของทีม L&D Team มักเอา Learning Solution ที่ใช้ในทีมใหญ่มาให้โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของทีมเล็ก หรือไม่ก็อยากที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยรวมเอาทีมเล็กหลายๆทีมเข้าร่วมการอบรมอันเดียวกันซึ่งทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับทีมมีน้อย ในทีมขนาดเล็กสมาชิกแค่หนึ่งถึงสองคนสามารถที่มีผลต่อพฤติกรรมและบรรยากาศในการทำงานด้วยกับชนิดที่ทีมขนาดใหญ่ไม่สามารถจะเข้าใจ เราขอสรุปปัญหาที่พบในทีมขนาดเล็กห้าประการที่มักจะเจอกันอยู่เสมอดังนี้

1. ปัญหาที่มาจากสไตล์การบริหารของหัวหน้าทีม (Management Style) ในทีมขนาดเล็กลักษณะการเป็นผู้นำของหัวหน้าทีมมีบทบาทอย่างมากต่อลูกทีม ถ้าเจอหัวหน้าทีมที่ดุ มักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ถ้าหัวหน้าใจดี น้องๆก็จะไม่ค่อยเกรงใจ ถ้าหัวหน้าเริ่มชอบลูกน้องสไตล์ใดสไตล์หนึ่งมากเป็นพิเศษ อีกสไตล์ตรงข้ามก็จะรู้สึกว่าจะถูกมองข้าม

2. ลูกน้องแบ่งเป็นสองฝ่าย (หรือมากกว่า) อาจจะมาจากว่าหัวหน้าเข้ามารับงานใหม่ก็จะมีลูกน้องเก่ากับคนอื่นมาก่อนพอตัวเองมาก็หาลูกน้องมาเพิ่ม หลายทีมเราจะเริ่มเห็น pattern ของลูกน้องในแต่ละยุคที่แตกต่างกัน บางครั้งกลุ่มดังเดิมจะมีพฤติกรรมแบบหนึ่งและกลุ่มใหม่มีพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม ลูกน้องภายในทีมก็มีการเลือกข้างอย่างชัดเจน บางทีมหัวหน้าเองก็เข้าข้างลูกน้องที่ตัวเองเลือกมาอย่างเห็นได้ชัด

3. มีปัญหาในเรื่องของการขาดคน (Understaff) อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปัญหาเรื้อรังของทีมขนาดเล็กคือ ถ้าสมาชิกในทีมเกิดลาออกขึ้นมา บ่อยครั้งการหาคนมาทดแทนมักใช้เวลาและจำเป็นที่จะต้องให้สมาชิกที่เหลือแบ่งกันรับผิดชอบงานของสมาชิกที่ลาออก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเวลานานจะทำให้พนักงานที่ต้องรับเนื้องานที่เพิ่มมากขึ้นมักที่จะอ่อนล้าและรู้สึกกดดันกับเนื้องานที่เพิ่มมากขึ้น และหลายครั้งก็ตัดสินใจลาออกตามไปอีก ทำให้ความลำบากตกอยู่กับพนักงานที่ตัดสินใจที่จะอยู่

4. พนักงานที่มีทัศนคติที่แย่หรือ Toxic Employee จะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงได้มากกว่า ไม่ว่า Toxic Employee เหล่านั้นจะแสดงพฤติกรรมในรูปแบบที่สร้างทัศนคติเชิงลบมานานแล้วหรือเพิ่งจะไม่พอใจและเพิ่งเริ่มที่จะแสดงออกมา มักจะสร้างผลกระทบให้เกิดกับทีมเล็กได้มากกว่าทีมใหญ่ บ่อยครั้งหัวหน้าทีมปล่อยสถานะการณ์เหล่านี้โดยไม่ได้แก้ไขหรือไม่ก็หวังว่าจะดีขึ้นแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คืดมีเพิ่มปริมาณของพนักงานที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน (Disengaged Employee) ที่เป็นปริมาณมากขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพและบรรยากาศของทีมแย่ลง

5. ทีมขนาดเล็กมักจะมีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานและเนื้องานที่ทำจนบ่อยครั้งไม่สามารถที่จะมองเห็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงทักษะและความสามารถของตน ทีมขนาดเล็กหลายทีมต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) โดยไม่ได้มองว่าทักษะและความสามารถที่ทีมมีอาจจะไม่เป็นที่ต้องการในอนาคตอีกต่อไป หลายครั้งองค์กรได้ให้โอกาสในการ Re-skill แต่ทีมกลับปฏิเสธ

ความต้องการในการเรียนรู้ของทีมมีความจำเพาะดังนั้น HR เองต้องเข้าใจความต้องการของทีมและต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่เฉพาะและเหมาะสม บ่อยครั้งเราจะเห็น L&D Team นำเอา Learning Solution ที่อาจจะเหมาะกับทีมใหญ่เช่นเอาเรื่อง Concept ในเรื่องการสื่อสารมาใช้เพื่อหวังที่จะให้ทีมเข้าใจกับมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงปัญหาของทีมอาจจะไม่ใช่การขาดเทคนิคในการสื่อสารแต่เป็นการขาดความตั้งใจและเต็มใจที่จะสื่อสารกันมากกว่าอันเนื่องมาจากอาการของทีมเล็กอย่างที่ยกมาข้างต้น

การนำเอาเรื่องมืออย่างแบบประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric Assessment) อย่าง Emergenetics มีข้อดีในการช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกภายในทีม การสร้างรูปแบบของทีมย่อย (sub-team) และการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ทีมมีผ่านหลักวิชาที่เชื่อถือได้โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการอ่านผลที่ได้จากการประเมินของตัวเครื่องมือเอง ทำให้สมาชิกในทีมเปิดใจรับฟังและสามารถสร้างการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางที่ทีมจะทำงานกันต่อไป และที่สำคัญรูปแบบการทำ Workshop ของ Emergenetics จะเป็นในรูปแบบของ Edutainment สนุกและมีสาระ โดยเราสามารถที่แทรกหัวข้อเฉพาะที่แต่ละทีมต้องหรือที่เราเรียกว่า Power of WE โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Innovation, Change Management, Team Norm, Team Mission, Strategic Planning และหัวข้ออื่นๆ โดย Workshop Power of WE จะได้รับการออกแบบมาจาก Headquarter ของเราที่ Denver, USA ผ่านประสบการณ์อันยาวนานในการนำใช้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

สนใจที่จะนำเอา Emergenetics ไปใช้ในทีมขนาดเล็กของท่านเพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรติดต่อเรา เรามี Solution ที่จะให้ทีมเล็กสามารถที่จะใช้เครื่องมือระดับโลกอย่าง Emergenetics ในขณะที่งบประมาณก็เหมาะสมกับทีมขนาดเล็ก

marketing@adges.net

088-028-1111

22 views0 comments

Recent Posts

See All