• ADGES

DRIVE to the future - Minor 50th Anniversary

'A brand is as good as the people behind it.' William Heinecke, Chairman and Group CEO Minor Group

ใครจะเชื่อว่าจากจุดเริ่มของเด็กชาวต่างชาติที่มาเรียน High School ที่เมืองไทยอย่างคุณ Heinecke ที่เริ่มจากธุรกิจทำความสะอาดจนถึงฝรั่งที่สอนคนไทยให้รู้จักทาน Pizza ที่โดนคนปรามาสว่าไม่มีทางที่สำเร็จ จนมาเริ่มธุรกิจโรงแรมแต่ก็โดนผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างสินามิที่ทำให้โรงแรมที่เขาหลักพังจนต้องเริ่มกันใหม่ ในวันนี้ Minor Group มีทั้งธุรกิจร้านอาหารที่มี Brand ดังๆอย่างเช่น Burger King, The Pizza Company, Sizzler ธุรกิจ Trading ที่นำเข้าสินค้า Brand ดังๆ จนถึงธุรกิจในกลุ่มโรงแรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้เล่นในระดับรายใหญ่ในตลาดโรงแรมระดับโลก ในวันนี้ Minor Group มีธุรกิจครอบคลุมไปมากกว่า 64 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทยเองผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร trading และโรงแรมมีอยู่หลายกลุ่มแต่อะไรที่ทำให้ Minor Group แตกต่าง สิ่งที่เห็นชัดของ Minor Group คือ

1. การให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน ถ้าอยากรู้ว่าทาง Minor ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนอย่างไร ทาง ADGES ขอแนะนำให้ลองไปหารายงานเรื่องความยั่งยืน (Sustainability Report) ของ Minor ที่สามารถจะ Download ได้จาก website ของบริษัท ลองดูไปที่หน้าที่ระบุถึงการอบรมและพัฒนาบุคคลากร จะสามารถเห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นคนที่ใต่บันใดขององค์กรจะสามารถที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในขณะที่หลายองค์กรเชื่อในการซื้อคนจากองค์กรอื่น Minor เชื่อในการสร้างคนให้เป็นระบบ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายคนเริ่มงานกับ Minor ในฐานะพนักงานระดับล่างมาก่อน ดังนั้นความผูกพันบวกกับการได้ใจในการที่ได้โอกาสพิสูจน์ผลงานของตนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายคนยังสนุกกับงานทำงานในองค์กรอย่าง Minor

2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องของการขับเคลื่อนผลประกอบการขององค์กรหรือที่เรียกว่า DRIVE Culture ในขณะที่องค์กรไทยหลายองค์กรมักที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยให้นำ้หนักในเรื่อง บรรยากาศการทำงานที่ดี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความสนุกสนาน ความรักการดูแลกัน Minor กลับนำเรื่อง DRIVE Culture มาเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลัก หลายคนพอพูดถึง Minor อาจจะมองด้วยความชื่นชมแต่ถ้าให้มาทำงานด้วยหลายคนกลัว เพราะว่ารู้สึกเป็นองค์กรที่มีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ Minor มีความชัดเจนอยู่ตลอดเวลาว่าวัฒนธรรมองค์กรของตนคืออะไร วัฒนธรรมองค์กรที่เราเชื่ออาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ควรที่จะมีความชัดเจน เพราะเมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีความชัดเจนย่อมที่จะดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) เข้ามาสู่องค์กรและสามารถอยู่ร่วมกับตัวตนที่แท้จริงขององค์กรได้ในที่สุด

3. การสร้างความสมดุลย์ในเรื่องของ จิตวิญญานของการเป็นเถ้าแก่ (Entrepreneur Spirit) กับการวางระบบที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติการ (Operation Excellence) จะเห็นได้ว่าในตลอด 50 ปี Minor เองมีความกล้าที่จะบุกตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Brand สินค้าใหม่ๆ การเข้าซื้อกิจการอาหารและโรงแรมในประเทศอื่น การลงทุนในประเทศอื่น เช่นในประเทศจีน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรก็มีความกล้าที่ไม่ต่างจาก Minor แต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ทาง Minor เชื่อในการนำเอาระบบปฏิบัติการที่เข้ามาช่วยต่อยอดการดำเนินงานทางธุรกิจ ทาง Minor มีการวัดผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีการ update อยู่เสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรและภาษาขององค์กรในการสื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์และตามด้วยแผนในการปฏิบัติ สิ่งเหล่าต้องใช้เวลาและ Minor ได้ทำให้เห็นแล้วว่าเดินมาถูกทาง

สุดท้ายทาง ADGES ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของ Minor มาตั้งแต่ปีแรกที่เราก่อตั้งบริษัท เราเองได้รับการสนับสนุนและได้รับการแนะนำจาก Minor มาตลอดเวลา พันธมิตรของเราอย่าง RBL เองได้รับการไว้วางใจจาก ผู้บริหารระดับสูงของ Minor และทางทีม HR ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เห็นองค์กรอย่าง Minor สร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการธุรกิจและเป็นองค์กรไทยที่สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราคนไทย เราเชื่อว่า Minor เองมีความพร้อมที่จะเติบโตไปในอนาคตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรไทยองค์กรอื่น

เราดีใจที่ได้ยินคุณ Heinecke กล่าวไว้ว่า 'We are committed to bring 100% satisfaction to our stakeholders' ทาง ADGES พร้อมที่จะเติบโตไปกับ Minor ด้วยกัน

เรื่อง ADGES

108 views0 comments

Recent Posts

See All