My Emergenetics Story - FWD

ขอขอบคุณ ดร.พลอย (สุชาดา วิจิตรวานิชพงษ์) ที่อนุญาติให้ทาง Emergenetics Thailand ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆของ ดร.พลอย ในการนำเอา Emergenetics ไปใช้ในองค์กรชั้นนำอย่าง FWD Insurance ที่เกิดผลสำเร็จในเรื่องงานที่เธอทำในฐานะ SVP - People Capabilities เนื่องด้วยองค์กรอย่าง FWD ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนังานและผู้บริหารในองค์กรอย่างต่อและประกอบกับการที่เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้ ทำให้ดร.พลอยได้มีโอกาสได้ศึกษาเครื่องมือการประเมิน Personality Assessment ที่หลากหลาย ซึ่งแต่และเครื่องมือย่อมมีจุดดีและจุดด้อยซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรว่ามองหาเครื่องที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องใด แต่หลังจากที่ ดร.พลอยได้รู้จักเครื่องมืออย่าง Emergenetics และได้มีโอกาสได้เข้า Workshop ในเรื่อง Meeting of the Minds สิ่งเหล่าได้เปลี่ยนมุมมองของเธอในเรื่องของเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric Assessment) ที่เหมาะสมกับองค์กรภาคธุรกิจอย่าง FWD

ดร.พลอยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายในงาน Emergenetics APAC Symposium ครั้งที่สองที่ผ่านมาว่า Emergenetics ได้เปลี่ยนชีวิตเธอทำให้เธอได้เห็นตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมือนำผลลัพธ์ไปใช้ประกอบกับการสร้าง Leadership Journey ที่องค์กรอย่าง FWD ได้นำเครื่องมือมาใช้เพิ่มเติมอย่างเช่น 360 Assessment ทำให้เธอได้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเธอในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง 'ที่แรกถ้าเอามาแค่ผลของแบบประเมินอย่างเดียวอาจจะยังไม่เชื่อ แต่พอมีข้อมูล 360 องศามาประกอบทำให้มองเห็นตัวตนของเราชัดเจนมากขึ้น ที่สำคัญเรารู้เลยว่าเรายังมีข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงตัวอย่างไรในฐานะผู้บริหาร' ดร.พลอยยังกล่าวอีกว่า 'สิ่งที่ชอบในแบบประเมิน Emergenetics คือความที่เป็นแบบประเมินที่ไม่บังคับให้เราอยู่ type ไหนแบบไหน ตัวหนังสืออย่างไร แถมยังสามารถเปรียบเทียบรูปแบบความคิดและพฤติกรรมระหว่างบุคคลได้อย่างชัดเจน ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แถมยังสามารถเอา personality ของแต่ละคนมารวมกันเพื่อมาหาจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมได้อีก สิ่งที่ได้คือทีมจะมีความแข็งแรงและหลากหลายมากขึ้นถ้าเรามองความต่างอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญความเข้าใจในเรื่องนี้ทำให้เราปรับรูปแบบในการทำงาน การสื่อสาร กับผู้อื่นตามตัวตนที่เขาเป็น การทำงานด้วยกันเลยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วย'

และ clip VDO ที่นำมาฝากเป็น clip VDO ที่ ดร.พลอยได้แชร์กับผู้เข้าร่วม Emergenetics APAC Symposium กว่า 60 ท่านจากสิบกว่าประเทศ ดร.พลอยยังสามารถเชื่อมโยง Emergenetics กับงานทางด้าน People Capability ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมและความสามารถต่างๆของคนในองค์กร ที่สำคัญ Emergenetics สามารถสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรและระหว่างทีม เหมือนอย่างที่ ดร.พลอยได้สร้าง Success Story ให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร FWD

สนใจที่จะนำเครื่องมือระดับโลกอย่าง Emergenetics ไปใช้ในองค์กรติดต่อ marketing@adges.net หรือ 088-028-1111

33 views0 comments

Recent Posts

See All