Emergenetics Thailand Scholarship Program

Emergenetics เป็นบริษัทระดับโลกชั้นนำที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและการดึงเอาศักยภาพบุคคลสูงสุดออกมา Emergenetics เชื่อว่าการเปลี่ยนในระดับบุคคลและทีมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากถึงการตระหนักรู้ในเรื่องของตนหรือที่เรียกว่า Self-Awareness สิ่งที่ทำให้ Emergenetics แตกต่างจากเครื่องมือและแบบประเมินอื่นคือ Emergenetics ไม่ระบุอย่างตายตัวว่าบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลถูกกำหนดไว้แล้ว และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป แต่ Emergenetics บอกว่า รูปแบบการคิดและพฤติกรรมของคนและละคนเป็นส่วนผสมระหว่าง ประสบการณ์ การศึกษา การต้องการการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน รวมถึงอาชีพ ที่มากไปกว่านั้นคือบุคลิกภาพของเรายังโดนกำหนดโดยพันธุกรรมตั้งแต่เกิดของเรา

Emergenetics เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานทางด้านการพัฒนาบุคคลในหัวข้อต่างๆเช่น การสื่อสาร การพัฒนาทีม การวางกลยุทธ์ การทำปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่หรือผู้บริหารใหม่ที่ต้องการเข้าใจทีมของตน หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทำโค้ช Emergenetics ยังนำมาใช้กับเด็กหรือที่เราเรียกว่า Youth Profile ซึ่งโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งในประเทศอเมริกาหรือสิงค์โปร์เองก็นำเอาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ ในประเทศไทยมีการนำเอา Emergenetics มาใช้ในโรงเรียนเช่นเดียวกันรวมถึง การให้คำปรึกษาแนะแนวกับเด็ก การใช้ในการให้คำปรึกษากับครอบครัว ยังมีโอกาสอีกมากหมายในการนำเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้ต่อยอดตามความถนัดของ trainer facilitator และ coach แต่ละคน

Emergenetics Thailand ขอมอบโอกาสสุดพิเศษในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Emergenetics ของเราโดยการมอบทุนให้กับ Trainer Facilitator และ Coach ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยสามารถดึงเอาประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ Emergenetics ออกมาได้ โดยทุนของเราแยกออกเป็นสองทุน

1. Scholarship for Educator ทุนแรกเป็นทุนที่ให้กับหน่วยงานการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเอาเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้ต่อยอดในวงการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. Scholarship for Professional Trainer ทุนที่สองเป็นทุนที่ให้กับ Trainer Facilitaor และ Coach มืออาชีพที่มีความสามารถในการนำเอาเครื่องมืออย่าง Emergenetics ไปใช้กับองค์กรที่แสวงหาผลกำไร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดพร้อมทั้งแนบ Resume มาที่ info@adges.net หรือ 088-028-1111 เราอยากได้ยินจากคุณว่าถ้าคุณเป็น Emergenetics Associate แล้วคุณจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้น ส่งรายละเอียดมาให้เราภายในวันที่ 17 ส.ค.

24 views0 comments

Recent Posts

See All