Simplifying Human Connections

Emergenetics วิธีง่ายๆที่สร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

มีไหมที่เรารู้สึกว่า คิดไม่เหมือนคนอื่น คนข้างนอกมองเราอย่างหนึ่งแต่ที่แท้เรารู้ว่าตัวตนของเราไม่ใช่อย่างนั้น เคยไหมที่รู้สึกว่าอยู่ผิดที่ผิดทาง เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ยากหรือเพื่อนที่ office จะไม่รู้ใจ เพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ใจอยากนอนอ่านหนังสือที่บ้านมากกว่า

มีคำกล่าวที่ว่า รู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเอง ยังเป็นคำสอนที่ใหม่และใช้ได้อยู่เสมอ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการรู้จักตัวเราเองเรารู้จักดีแล้วหรือยังที่เราว่ามีเยอะเราจะรู้อย่างไรว่าคนอื่นมีมากกว่าอีกหรือไม่ เมื่อสักสามสิบปีมาแล้ว Dr. Geil Browning ตอนนั้นรับตำแหน่งเป็นคุณครูโรงเรียนประธม เกิดมีความคิดว่าเด็กๆแต่ละคนในห้องเรียนของเธอต่างมีวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว บางคนชอบมองไปนอกห้องเรียนและใช้จินตนาการไปยังเรื่องต่างๆ บ้างคนชอบคุยและบ้างคนก็เงียบ Dr. Geil เลยมีความตั้งใจว่ามันน่าจะดีนะถ้ามันจะมีเครื่องมือที่สามารถวัดรูปแบบการคิด และรูปแบบพฤติกรรมของนักเรียนในห้องได้เธอจะได้ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม Dr. Geil เลยได้ทำการค้นคว้าเพื่อหาเครื่องมือดังกล่าวที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วพบว่า เครื่องมือดังกล่าวยังไม่มีใครคิดค้น

บางเครื่องมือบอกว่าเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดจนตาย บางเครื่องมือผสมเรื่องพฤติกรรมและความคิดเข้าด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถบอกระดับความเข้มข้นของรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่มีมากและน้อยต่างกัน หลังจากที่ Dr. Geil ใช้เวลาหลายปีในการคิดเครื่องมืออย่าง Emergenetics ซึ่งมีความหมายว่ารูปแบบความคิดและพฤติกรรมของของคนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ หรือ emerge ส่วยอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นมาตามพัษธุกรรมหรือ genetics รวมของคำเข้าด้วยกัน จึ่งกลายเป็น Emergenetics ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์และการศึกษารวมทั้งรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย

หลังจากนั้น Emergenetics ได้การเป็นแบบประเมินที่มีผู้ใช้มากกว่าสามล้านคนทั่วโลก และถูกนำไปใช้งานที่ในเรื่องของการสร้าง team โค้ช สายอาชีพที่ถนัด และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและในครอบครัว และการเรียนรู้ของเด็ก วันนี้เรามี infographic เพื่ออธิบายรูปแบบการคิดและรูปแบบทางพฤติกรรมที่ใช้เป็นผลลัพธ์ของ Emergenetics

สนใจเรียนรู้ว่าองค์กรชั้นนำเอา Emergenetics ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างไรและทำไม Forbes Magazine ถึงกับพูดว่า Emergenetics เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารทุกคนต้องลองทำ Emergenetics ได้รับการแปลเป็นภาษษไทยทั้งตัวแบบประเมินและผลลัพธ์ที่ได้ จึงสามารถมาใช้กับทีมได้ทุกขนาดและทุกระดับความอาวุโส สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

marketing@adges.net 088-028-1111

15 views0 comments

Recent Posts

See All