• ADGES

Visual Thinking คืออะไร

Visual Thinking คืออะไร

ภาษาแรกที่มวลมนุษยชาติใช้ในการสื่อสารกันคือภาษาภาพตามที่เราได้เห็นภาพเขียนในยุคโบราณ หลังจากนั้นภาพจะถูกใช้ในการออกแบบภาษาเขียนอย่างที่เราเคยได้เห็นในตัวหนังสือโบราณ หลังจากนั้นอีกมนุษย์ก็จะยึดเอาภาษาเขียนเป็นแนวทางในการสื่อสาร แต่ถ้าพวกเรายังจำกันได้เมื่อเราเป็นเด็กเราสื่อสารกันด้วยการวาดรูป ที่ไม่ได้มีกฏเกณฑ์ตายตัวว่าเด็กทุกคนจะวาดรูปรถเหมือนกันหมด เด็กบางคนวาดหน้ารถ ข้างรถ ในรถ นอกรถ ตอนเด็กๆสื่อรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่กลับให้ความทรงจำที่ดี สมองของคนเราถูกออกแบให้จำเป็นภาพมากกว่าจะจำสัญลักษณ์อย่างตัวหนังสือ แต่ขณะที่ภาษาเขียนจะมีความตายตัวว่าจะต้องเขียนแบบนี้

เราคงจะพอเดาออกได้ว่าขณะที่ภาษาเขียนลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารแต่ภาษาเขียนก็ไม่สามารถสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มหรือแม้แต่สร้างความสนุกสนาน ในการสื่อความของคนแต่ละคน หันมามองในแวดวงธุรกิจในปัจจุบันเราได้ยินกระแส Disruption กับ Transformation เยอะมาก องค์กรอยากให้เราคิดใหม่ มีนวัตกรรม แต่ ระบบการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเรายังอิงกับรูปแบบการนำเสนอความคิดเดิมๆ ดังนั้นสิ่งที่เราเริ่มเห็นกันมาขึ้นคือการที่ให้เราออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ ที่ยึดติดอยู่กับรูปแบบการสื่อสารโดยใช้คำพูดและตัวหนังสือเป็นหลัก ทักษะที่สำคัญอย่าง Visual Thinking หรือการคิดเป็นภาพกลับกลายเป็นทักษะสำคัญที่สามารถช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่โดยที่ออกนอกกรอบจากแนวคิดเดิมๆ หลายๆท่านกลัวที่จะเขียนรูปซึ่งครั้งสุดท้ายที่เขียนอาจจะเป็นเมื่อตอนเป็นเด็กเมื่อตอนสิบสี่สิบปีที่แล้วหรือกว่านั้น แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราได้ทิ้งทักษะที่เราเคยมีมาก่อน ในขณะที่ทักษะในเราใช้มาโดยตลอดไม่ได้ตอบโจทย์เราในปัจจุบน ถึงเวลาหรือยังที่เราจะกลับไปสื่อด้วยภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับการยืนยันจากองค์กรชั้นนำโดยโลกได้บอกมาแล้วว่าได้ส่งผลที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ได้จริง

สนใจ Visual Thinking Program ติอต่อ marketing@adges.net หรือ โทร 088-028-1111

Credit รูป: Visuals in Progress โดย Robert McKim

1,229 views0 comments

Recent Posts

See All