7 ความสามารถหลักที่เด็กจำเป็นต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในโลกการทำงานที่กำลังจะมาถึง

การศึกษาจะเป็นพาสปอร์ตสำหรับอนาคต แต่ดูเหมือนว่าหลายโรงเรียนจะล้มเหลวในการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตที่สำคัญ Dr. Tony Wagner ผู้อำนวยการกลุ่ม Harvard’s Change Leadership กล่าวว่า ทุกวันนี้ โรงเรียนต้องพบกับ “Global achievement gap” ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่โรงเรียนสอนกับทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก 2 เทรนด์นั่นก็คือ 1. การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจแห่งความรู้ 2. วิธีที่โรงเรียนนำเอา internet มากระตุ้นการเรียนรู้

จากหนังสือ “The Global Achievement Gap” ของ Wagner มีการแบ่ง 7 ความสามารถหลักที่เด็กจำเป็นต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในโลกการทำงานที่กำลังจะมาถึง

1. การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา หลายบริษัทต้องพัฒนาสินค้า กระบวนการผลิต และการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพวกเขาต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้

2. การร่วมมือกับผู้อื่นและนำผู้อื่นได้ ด้วยการเชื่อมโยงกันของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทักษะด้านผู้นำ ความสามารถในการนำผู้อื่นและทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Wagner กล่าวว่า กุญแจสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ คือ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทำงานถูกต้องตามหลักจริยธรรม

3. ความคล่องแคล่วและความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว จะนำไปสู่ความสำเร็จ พนักงานต้องสามารถเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือหลากหลายในการแก้ไขปัญหา

4. ความคิดริเริ่มและความคิดอย่างผู้ประกอบการ คนและธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่อยากแบกรับความเสี่ยง แต่อันที่จริงแล้ว การลองทำสิ่งใหม่ๆ 10 อย่าง แล้วสำเร็จ 8

5. สื่อสารทั้งการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กรุ่นใหม่หลายคนมีปัญหาการใช้ไวยกรณ์และสะกดคำผิด ทั้งพูดและเขียน ถ้าหากพวกเขามีแนวคิดที่ดีเยี่ยม แต่ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นได้อย่างถูกต้อง พวกเขาก็หมดโอกาส

6. การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูล พนักงานหลายคนรับข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเรื่องท้าทาย เพราะข้อมูลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

7. ความใฝ่รู้และจินตนาการ ความใฝ่รู้และจินตนาการเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นกุญแจในการใช้แก้ปัญหา Wagner กล่าวว่า พวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เด็ก 4 ขวบถามคำถามกว่า 100 คำถามในหนึ่งวัน แต่เมื่อเด็กอายุ 10 ขวบ พวกเขาจะเริ่มกังวลว่าจะตอบคำถามให้ถูก มากกว่าที่จะถามคำถามที่ถูก “ดังนั้น พวกเราในฐานะพ่อแม่และครูบาอาจารย์จำเป็นที่จะต้องรักษาความใฝ่รู้และจินตนาการของเด็กๆทุกคน”

103 views0 comments

Recent Posts

See All