It Takes All Kinds of Brains to Make a Perfect Team

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมทีมที่มีคนเก่งและมีประสบการณ์ แต่ยังทำงานออกมาไม่ดี? อันที่จริงแล้ว มันไม่ใช่เพราะขาดทักษะหรอก แต่เป็นอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้น ที่ขัดขวางความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ แต่สามารถแยกใหญ่ๆจาก 2 ปัจจัย นั่นคือ

1.ทีมนั้นมีความคิดและมุมมองที่หลากหลายหรือทีมมีความคิดไปในทางเดียวกันหมด

2.ถ้าทีมมีหลากหลายมุมมอง พวกเขาเปิดใจ เชื่อใจ และรับฟังความเห็นต่างหรือไม่

จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ คนเรามีความคิดแยกย่อยเป็นสี่ด้านคือ ด้านมโนทัศน์ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านวิเคราะห์ ด้านโครงสร้าง และมีพฤติกรรมแยกย่อยเป็นอีก 3 ด้าน คือ การแสดงออก ความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น

ทีมที่มีครบทั้ง 7 คุณลักษณะนี้คือทีมที่ใช่ เราเรียกว่า Whole Emergenetics (WE) approach สำหรับการสร้างทีม ซึ่งมันมีประสิทธิภาพและเวิร์คมาก

ทีมที่มีความหลากหลายเปรียบเสมือนทีมที่มีอุปกรณ์ครบมือ เพราะเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยนักคิดวิเคราะห์ นักสร้างสรรค์ นักจัดการวางแผน และผู้เข้าอกเข้าใจคนอื่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่งานต้องการที่จะให้เป็น

ทีมที่มีความหลากหลายจะมีความสามารถในการมองครบทุกแง่มุม และสามารถนำเอาจุดแข็งของแต่ละคนในทีมมาใช้เพื่อให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ ทีมที่ขาดความหลากหลายจะเกิดความไม่สมดุลทำให้ขาดประสิทธิภาพเวลาทำงาน

ทีมที่เอนเอียงไปในคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่ง อาจจะสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆได้ แต่จะขาดเรื่องการวางแผนที่ชัดเจนไป ทีมที่มีคนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที่เหมือนๆกันจะไม่เปิดโอกาสให้คนกลุ่มน้อยที่แตกต่างได้พูดแสดงความคิดเห็น และจะนำมาสู่มุมมองกับไอเดียที่แคบลง

ถ้าคุณมีเครื่องมืออย่าง Emergenetics ในการค้นหาคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มันเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะคุณจะสามารถนำเทคนิคต่อไปนี้ไปปรับใช้ได้กับทีม

ถ้าในทีมของคุณ มีคนไม่ครบทุกลักษณะ ให้ลองหาอาสาสมัครเป็นตัวแทนของคุณลักษณะที่ขาดคนดู เพื่อที่ว่าเวลาประชุมงาน หรือทำงาน จะมีคนที่เป็นตัวแทนของทุกคุณลักษณะแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกด้าน ทั้งวิเคราะห์ โครงสร้าง ปฏิสัมพันธ์ และมโนทัศน์ เราต้องทำให้แน่ใจว่า การทำงานจะให้ความสำคัญกับทุกมุมมองและทุกความแตกต่าง

This article was originally published in inc.com "It Takes All Kinds of Brains to Make a Perfect Team”.

6 views0 comments

Recent Posts

See All