• ADGES

ว่าด้วยเรื่องทักษะ (Can-do) กับทัศนคติ (Will-do)

เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับ องค์กร หัวหน้าและ HR ว่าจะเลือกพนักงานใหม่ๆอย่างไรให้ work รวมทั้งทำอย่างไรดีที่มีอยู่แล้วไม่ค่อย work ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเปลี่ยนงานบ่อย แยกไม่ออกระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ค่อยใส่ใจในงาน หรือเน้นเล่น social เป็นงานหลัก

เรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อนแต่ทาง ADGES มีแนวคิดง่ายๆ โดยแนะนำให้องค์กรตั้งคำถามสองคำถาม

1. พนักงานคนนั้นมีทักษะในการทำงานที่ดี (Can do) หรือไม่มีทักษะ (Can't do)

2. พนักงานคนนั้นมีทัศนคติในการทำงานที่ดี (Will do) หรือไม่มีทัศนคติที่ดี (Won't do)

จากคำถามสองข้อทำให้เราสามารถแบ่งกลุ่มพนักงานได้เป็นสี่กลุ่ม

1. Will-do & Can-Do, Engage Them: พนักงานในกลุ่มนี้มีทัศนคติในการทำงานที่ดีพร้อมทั้งมีทักษะในการทำงาน องค์กรจำเป็นที่ต้องพนักงานกลุ่มนี้ให้เจอ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผลตอบแทนที่ดี สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน พร้อมทั้งแนวทางพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานกลุ่มนี้ให้มากที่สุด

2. Can-do & Won't do, Coach Them: พนักงานในกลุ่มนี้เก่งอาจจะมีพื้นฐานในการศึกษาที่ดี แต่อาจจะขาดในเรื่องความเป็นผู้ใหญ่ (maturity) หรือคาดหวังกับงานที่ดีเลิศกว่าความเป็นจริง ไม่ก็ติดในเรื่องตอบตอบแทนที่ยังไม่โดนใจ องค์กรและหัวหน้าต้องให้เวลาในการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน ถ้ายังไม่สำเร็จองค์กรอาจต้องปล่อยให้เขาไปหางานที่ถนัดและที่ตรงกับความคาดหวังดีกว่าจ่ายเงินเดือนทุกเดือนแต่ไม่มีผลงาน

3. Can't do & Will-do, Train Them: พนักงานกลุ่มนี้ยังไม่มีทักษะแต่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี องค์กรชั้นนำมองเห็นว่า ขาดทักษะยังพอฝึกกันได้ แต่ขอให้มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เหมือนกับที่มีคำกล่าวที่ว่า 'hire for attitude, train for skill' หรือ จ้างมาเพราะทัศนคติที่ดีส่วนทักษะเอามาสร้างกันภายหลัง พนักงานกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนมาเป็น Can do และ Will do ได้ไม่ยาก

4. Won't-do & Can't-do, Drop Them: กลุ่มสุดท้าย พนักงานในกลุ่มนี้ขาดทักษะและไม่มีทัศนคติในการทำงานที่ดี องค์กรไหนมีพนักงานกลุ่มนี้มากสะท้อนถึงระบบการคัดเลือกพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือบรรยากาศในการทำงานที่เป็นลบ องค์กรไม่มีความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานในกลุ่มนี้ลง ไม่ว่าจะเป็นการทำจากกันด้วยดี (mutual separation) หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้โอกาสในการทำงาน ในองค์กรต่างประเทศ HR ในองค์กรถึงกับมีหน้าที่ในการหางานใหม่ (outplacement) ให้เลย

ดูแนวโน้มธุรกิจบ้านเราปีนี้แล้วเหนื่อย มนุษย์เงินเดือนควรถามตัวเองว่างานที่ทำอยู่ใช่แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ควรจะทำตัวเองให้อยู่ในกลุ่ม Will do กับ Can do แต่ถ้าไม่ใช่ก็ควรหาตัวเองให้เจอโดยไม่ทำให้องค์กรและตัวเองเสียเวลา

697 views0 comments

Recent Posts

See All