Leader As Coach, GE Leadership Center

เมื่อองค์กรชั้นนำของโลกอย่าง GE ต้องการที่จะพัฒนาผู้นำขององค์กรในเรื่องของ Coaching GE ได้ทำการศึกษาเพื่อหาหลักสูตรที่ดีที่สุด ที่ไม่ใช่แค่การสอนตามตำราแต่เป็นสร้างพฤติกรรมและจิตวิญญานในการเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กร ในที่สุด GE ได้เลือกหลักสูตร Leader As Coach ของ Bluepoint Leadership ให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 25 คนจากแปดประเทศในภูมิภาค Asia Pacific โดยทาง Bluepoint ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการของ ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศในฐานะที่เป็น Senior Facilitator ของ Bluepoint ในภูมิภาค Asia Pacific มาช่วยทำ Workshop จำนวนสองวันให้ที่ GE Leadership Center, Crontonville โดยได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก ผู้เข้าอบรมจำนวน 96% แนะนำการอบรมนี้ให้กับเพื่อนร่วมงาน ADGES ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาไทยรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาผู้นำและได้มีโอกาสได้ทำงานกับผู้บริหารรุ่นใหม่และองค์กรชั้นนำ สนใจหลักสูตร Leader As Coach ของ Bluepoint Leadership ติดต่อ marketing@adges หรือโทร 088-028-1111

22 views0 comments

Recent Posts

See All