Emergenetics Certification Program - Bangkok 2016

ภาพบรรยากาศงาน Emergenetics Certification Program

บริษัท ADGES ได้จัดงาน Emergenetics Certification Program ขึ้นที่โรมแรม Compass Skyview Hotel สุขุมวิท 24 วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2016 รอบที่ผ่านมา

โดยผู้เข้าร่วม workshop ทุกท่าน ได้มีโอกาสตกผลึกเกี่ยวกับความถนัดของตนเอง และปลดล็อกศักยภาพที่มีในตัวเองอย่างเต็มที่มากขึ้น รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบตัวมากขึ้น

นอกจากเรื่องการพัฒนาส่วนบุคคลแล้ว ผู้เข้าร่วมยังสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

เพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างทีม ช่วยในกระบวนการตัดสินใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

Emergenetics Certification Program จะจัดครั้งต่อไปที่เมืองไทย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 088-028-1111 หรืออีเมล์ marketing@adges.net

6 views0 comments

Recent Posts

See All