The Dave Ulrich HR Academy

หนึ่งในโอกาสพิเศษที่ทาง ADGES  และ RBL Group ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรคุณภาพระดับสากลสำหรับ HR  พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทย

 

คอร์สเรียนใหม่ล่าสุดสำหรับ HR ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RBL และ ADGES นี้  HR ทุกระดับสามารถเรียนได้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจ สอนโดย Dave Ulrich HR

ADGES and The RBL Group brings the world-class HR program and delivered in Thai.

In a joint partnership between RBL and ADGES newest HR program, HR professionals at all levels learn to build the competencies needed to impact business results directly from Dave Ulrich.

I

ในคอร์สเรียนประกอบด้วย

 • การฝึกอบรมและพัฒนา HR ในรูปแบบวิดีโอ สอนโดย Dave Ulrich จำนวน 16 ครั้ง พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

 • วิธีการเรียน (เรียนรู้ผ่านวิดีโอ การอ่าน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย/การลงมือปฏิบัติภายใต้คำแนะนำและแบบฝึกหัด)

 • ไลฟ์สดทุกสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการเรียนรู้และการนำไปใช้จริง

 • ในช่วงการไลฟ์สดจะสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก สอนโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก RBL

 

เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับ 24 เครดิต ผ่านการรับรองจาก HRCI และ SHRM

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. การสร้างคุณค่าให้กับ HR ด้วยมุมมองจากภายนอกองค์กรสู่ภายในองค์กร (Outside-in) และบริบททางธุรกิจ

  • สร้างทักษะในการหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากภายนอกสู่ภายใน

  • กำหนดเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทการปฏิบัติงานของ HR

 2. ผลลัพธ์ของ HR

  • ระบุผลลัพธ์ของ HR ในด้านองค์กร ผู้นำ และการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ (talent) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจ

  • เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจยุคหลังโควิด (เช่น ความคล่องตัว การทำงานร่วมกัน นวัตกรรม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ฯลฯ)

  • ช่วยให้คนเก่งในองค์กรของคุณสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างความหมาย และการเพิ่มระดับความผูกพัน

 3. สมรรถนะของแผนก HR และการพัฒนาเพื่อเป็นมืออาชีพ

  • เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประสบความสำเร็จผ่านการจัดแผนกทรัพยากรบุคคล

  • สอนวิธีการประยุกต์ใช้หลักการสำคัญจากแนวคิดและงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผู้คน ประสิทธิภาพการทำงาน และ HR ในยุคดิจิทัล

  • การพัฒนาทีม HR (HR development) โดยเน้นสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจใหม่

 

ช่วงเวลาเรียน

         10 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

 

อัตตราค่าธรรมเนียม / ค่าสมัคร

         ในช่วงการเปิดตัวคอร์สที่ประเทศไทยครั้งแรกนี้ จะมีอัตราค่าสมัครเรียนที่ 1,500 USD ต่อผู้เรียนหนึ่งท่าน ราคาพิเศษนี้สำหรับการเปิดตัวคอร์สครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะมีอัตราค่าสมัครเรียนที่ 2,500 USD

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือต้องการตัวอย่างเพื่อเป็นการอ้างอิง สามารถติดต่อได้ที่  info@adges.net หรือโทร +668-8028-1111.

Individual registration includes:

 

 • 16 Modules virtual development program presented by Dave Ulrich

 • Guided Delivery Approach (self-guided learning assignments, videos, reading, exercise)

 • Weekly Live Sessions with consultant-facilitated learning and application

 • Sessions will be facilitated mainly in Thai with an experienced RBL consultant. Videos will be provided with Thai Caption.

 

Graduates of the Dave Ulrich Academy earn 24 continuing education credits through HRCI and SHRM.

ABOUT THE PROGRAM

 

During the program, individuals will learn about knowledge and skills in three dimensions: 

 

1. Outside-in HR value creation and business context

 • Builds skills to co-create solutions with stakeholders that impact results from outside-in

 • Defines a clear path responding to changing context within which HR operates

2. Outcomes of HR 

 • Identifies HR outcomes in organization, leadership and talent to impact business results

 • Enhances ability to develop the right organizational capabilities to succeed in the new post-Covid economy (e.g. agility, collaboration, innovation, right culture, etc.)

 • Enables your organization’s talents to operate at peak performance by building competence, meaning and increased level of commitments

3. Competent HR departments and professionals

 • Increases understanding on how you can succeed through organizing your own HR department

 • Teaches you how to apply key principles from the latest thinking and research around people, performance, work and digital HR

 • Focuses your HR team development on competencies needed to succeed in the new economy

 

COMMENCING DATE

 

 • Feb 10, 2022 - Mar 31, 2022 (seats are limited)

 

The program fee for Thailand Open Enrollment is US$1,500 per participant. This special price is reserved only for the 1st Cohort and will be increased to US$2,500 for the future Cohort.

​​​​

The program brochure can be downloaded here. For any inquiry about the program overview and sample format for your reference, please feel free to contact us at info@adges.net or mobile: +668-8028-1111.

DU Academy 2021.jpg

Partnership - ADGES & The RBL Group

Blog Post Cover.png

กว่า 5 ปีของการร่วมมือเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการพัฒนา Leadership และ HR ในระดับภูมิภาค

ด้วยพันธกิจและความเชื่อในเรื่อง Leading with Impact ทำให้ทาง ADGES และ The RBL Group ได้ร่วมมือกันเป็น Strategic Partner ตั้งแต่ปี 2016 โดยทาง ADGES ได้จัด Executive Conference โดยมี Dave Ulrich ได้เข้าร่วมทำ Executive Session ให้กับผู้บริหารไทยกว่า 300 ท่าน และหลังจากนั้น ทาง ADGES ได้ร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศและภูมิภาค Southeast Asia ได้การพัฒนาผู้บริหารและ HR ขององค์กรผ่านโครงการการอบรมที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจาก RBL ไใม่ว่าจะเป็น Program อย่าง Leadership Code Academy หรือ Strategic HR Academy

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ ADGES อีกครั้งที่ได้รับเชิญให้เป็น Regional Partner ของทาง RBL และ Ross School of Business, University of Michigan ในการทำ HRCS Round 8 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาวงการ HR ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและในระดับโลกในที่สุด